ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ 15 ນາທີຕໍ່ມື້...

ອີງຕາມການຕີພີມຂອງວາລະສານ “British Journal of Sports Medicine ” ຢືນຢັ້ງວ່າ: ການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ 15 ນາທີຕໍ່ມື້ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ສຸດ ໂດຍຂໍ້ມູນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Saint-Etienne ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Jean Monnet (ປະເທດຝລັ່ງ).ສໍາລັບຄົນທີ່ອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງ 15 ນາທີຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ 22 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍເລີຍ ໂດຍມີຜົນວິໄຈຢືນຢັນວ່າ: ການອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງ 15 ນາທີທຸກໆມື້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຍືນຍາວ ແລະ ຄວນຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍ່າງຕໍ່າ 150 ນາທີ ຕໍ່ອາທິດ.

ປະໂຫຍດຈາກການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ ດ້ວຍການຍ່າງ 15 ນາທີຕໍ່ມື້1. ຊ່ວຍປ້ອງກັນເບົາຫວານ

2. ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ

3. ເພີ່ມລະດັບວິຕາມິນດີ4. ບັນເທົາອາການປວດ

5. ປ້ອງກັນມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່, ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງປອດ

6. ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຫົວໃຈ .7. ຊ່ວຍປັບປຸງອາລົມ (ຜ່ອນຄາຍ)

ຮູ້ຂໍ້ດີຂອງການຍ່າງແນວນີ້ແລ້ວທ່ານກໍ່ຄວນຈະອອກກໍາລັງກາຍໄດ້ແລ້ວ...

Post a Comment

0 Comments