ປະຈຳເດືອນມາ 15 ມື້ເປັນສັນຍານເຕືອນບອກຫຍັງ?

ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງປະຈຳເດືອນສຳລັບຜູ້ຍິງປົກກະຕິແລ້ວ ໄລຍະເວລາຂອງການເປັນປະຈຳເດືອນຈະຢູ່ປະມານ 3-7 ມື້ ແຕ່ທັງນີ້ກໍ່ມີຜູ້ຍິງບາງຄົົນທີ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈກັບບັນຫາປະຈຳເດືອນທີ່ມາບໍ່ເປັນປົກກະຕິເຊັ່ນ: ບາງເດືອນກໍ່ມາໜ້ອຍເກີນໄປຫລືບາງເດືອນກໍ່ມາຫລາຍເກີນໄປ ຊຶ່ງຫລາຍໆຄົນອາດຈະມາບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 15 ມື້ ແລ້ວຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ຈະເປັນເພາະສາເຫດຫຍັງຫລືຈະເປັນສັນຍານບອກຫຍັງໄດ້ນຳສາວໆມາໄຂຂໍ້ສົງໄສກັນເລີຍດີກ່ວາ.ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາດົນກວ່າ 15 ມື້ ເປັນເພາະສາເຫດເຫລົ່ານີ້:

- ລະດັບຮໍໂມນບໍ່ສົມດຸນ ສຳລັບສາເຫດນີ້ເປັນສາເຫດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາປະຈຳເດືອນມາຫລາຍອັນເນື່ອງມາຈາກການຕົກໄຂ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດປະຈຳເດືອນອອກຫລາຍກວ່າປົກກະຕິນັ້ນເອງ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ຈະພົບໄດ້ເລື້ອຍໃນຄົົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ, ຕຸ້ຍເກີນໄປ, ຄຽດເກີນໄປຫລືອອກກຳລັງກາຍແບບຫັກໂຫມ ເປັນຕົ້ນ.- ມີຊີ້ນປົ່ງໃນກ້າມຊີ້ນມົດລູກ ຊຶ່ງກ້ອນຊີ້ນອັນນີ້ຈະໄປຂັດຂວາງການຫົດຮັດໂຕຂອງກ້າມຊີ້ນມົດລູກເຮັດໃຫ້ເມື່ອເວລາທີ່ມົດລູກບີບຮັດໂຕໃນຂະນະທີ່ມີປະຈຳເດືອນຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຈີກຂາດ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເລືອດອອກຫລາຍ ແລະ ດົນຜິດປົກກະຕິ.

- ເຍື່ອໂພງມົດລູກໜາໂຕຜິດປົກກະຕິ ເມື່ອຫລຸດອອກມາຈຶ່ງເປັນເລືອດປະຈຳເດືອນທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍຊຶ່ງຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນມະເຮັງໄດ້ໃນອະນາຄົດ- ການຕິດເຊື້ອຂອງມົດລູກຫລືປາກມົດລູກ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກມາຜິດປົກກະຕິຊຶ່ງຈະມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ປະຈຳເດືອນຈະມີກິ່ນເໝັນຮ່ວມນໍາ.

- ໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດໂດຍການໃສ່ຫ່ວງຄຸມກຳເນີດ ເຮັດໃຫ້ມີເລືອດອອກຫລາຍ ຊຶ່ງເປັນອາການຂອງຜົນຂ້າງຄຽງນັ້ນເອງ.ສຳລັບເຈົ້າສາວໆຄົນໃດທີ່ມີປະຈຳເດືອນມາດົນກາຍ 15 ມື້ ແບບນີ້ຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປພົບໝໍເພື່ອກວດເຊັກໃຫ້ແນ່ໃຈຈະດີທີ່ສຸດເພື່ອມີບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນມາຈະໄດ້ຮູ້ຕົວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈະໄດ້ປິ່ນປົວໄດ້ທັນ.

Post a Comment

0 Comments