ຄວັນຢາສູບອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດ ສ່ຽງເປັນມະເຮັງປອດ 2 ເທົ່າ, ພະຍາດຫົວໃຈ 3 ເທົ່າ ກວ່າຄົນສູບເອງ...

ທຸກວັນທີ 31 ພຶດສະພາຂອງທຸກປີ ຄືເປັນມື້ງົດສູບຢາໂລກຫລື World No Tobacco Day ນັ້ນເອງສຳລັບໂທດ ຫລື ພິດຮ້າຍຈາກການສູບຢານັ້ນທຸກຄົນຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວເພາະຫລາຍໆອົງການກໍ່ປຸກລະດົມເລື່ອງນີ້ກັນຢູ່ບໍ່ຫນ້ອຍ ແຕ່ຈະມີໃຜຮູ້ນຳວ່າຜົນເສຍນອກຈາກຈະເກີດກັບໂຕຄົນສູບເອງແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ຄົນຮອບຂ້າງທີ່ໄດ້ສູດດົມມົນລະພິດ ຫລື ຮັບເຄາະຈາກຄົົນທີ່ສູບຢາມືໜຶ່ງປ່ອຍອອກມາຫລືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ: ຄວັນຢາສູບມືສອງນັ້ນເອງຢາສູບມືສອງຄື: ຄວັນທີ່ອອກມາຈາກປາຍມວນຂອງຢາສູບ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ເປັນ 2 ລັກສະນະຄື:

1.ຄວັນທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງຢາສູບ

2.ຄວັນທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໃຈອອກຂອງຜູ້ທີ່ສູບຢາ ຊຶ່ງໃນຄວັນຢາສູບສີຂາວນີ້ມີສານເຄມີຢູ່ຫລາຍພັນຊະນິດ ແລະກວ່າ 60 ຊະນິດທີ່ໃນວົງການແພດລະບຸໄວ້ວ່າເປັນສານເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບມືສອງນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຫລືອາດຈະຫລາຍກວ່າໂຕຜູ້ສູບເອງ 5-10 ເທົ່າ ເພາະມີຄວາມເຂັ້ນຂຸ້ນຂອງສານພິດຫລາຍກວ່າເນື່ອງຈາກປາຍມວນຢາສູບມີອຸນຫະພູມເຜົາໄໝ້ຕ່ຳໂດຍໂທດຈາກຢາສູບມືສອງສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນກຸ່ມໆດັ່ງນີ້:

- ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ຮ່າງກາຍຍັງມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການປ້ອງກັນສານພິດຈາກຢາສູບຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຫລາຍຂຶ້ນຖ້າມີຄົນໃນຄອບຄົວສູບຢາ ເດັກນ້ອຍອາດຈະປ່ວຍເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ຫອບຫືດ, ຫລອດລົມອັກເສບ, ປອດບວມ ແລະ ອາດມີສະມັດຖະພາບປອດບໍ່ດີກວ່າເດັກໆທົ່ວໄປ.- ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ຍິ່ງອັນຕະລາຍຫລາຍໆຖ້າຍິງຖືພາໄດ້ຮັບຢາສູບມືສອງໃນປະລິມານຫລາຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະລຸລູກ, ເກີດກ່ອນກຳນົດ ຫລື ມົດລູກເປັນພິດໄດ້, ສຳລັບຍິງຖືພາທີ່ສູບຢານັ້ນພົບວ່າ: ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກມົດລູກເພີ່ມນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເກີດພາວະແຮ່ເກາະຕ່ຳ ແລະ ລອກໂຕກ່ອນກຳນົດຫລາຍຂຶ້ນລູກທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ສູບຢາອາດຈະມີນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມຍາວນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິພັດທະນາການທາງສະຫມອງຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ອາດຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດ, ລະບົບຄວາມຈຳໄດ້.

- ກຸ່ມບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ຜູ້ອື່ນສູບຢາຫລືແມ່ນຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນເອງສູບຢາແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບມືສອງຢູ່ເລື່ອຍໆມີໂອກາດປ່ວຍເປັນພະຍາດມະເຮັງປອດຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຄູ່ສົມລົດບໍ່ສູບຢາ 2 ເທົ່າພະຍາດຫົວໃຈ 3 ເທົ່ານອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງພົບອາການທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ສ້າງຄວາມລຳຄານໃນຊີວິດປະຈຳວັນຄື: ຄວັນຢາສູບຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການລະຄາຍເຄືອງຕາ, ເຈັບຫົວ, ຄັດດັງ, ນ້ຳມູກໄຫລ ແລະ ຈະເປັນໜັກຂຶ້ນໃນຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕເປັນຫອບຫືດ, ຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຫລອດລົມອັກເສບ ທີ່ສຳຄັນທັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຫລວຽນເລືອດມີບັນຫາໄດ້.ຫົນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໂຕເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຄວັນຢາສູບຄື ຫລີກລ້ຽງສະຖານທີ່ໆມີຄວັນຢາສູບຫລືຖ້າມີຄົນໃກ້ໂຕຢາສູບຄົງຕ້ອງເຖິງເວລາທີ່ຫັນມາໂອ້ລົມກັນຢ່າງຈິງຈັງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນຮອບຂ້າງ ແລະ ໂຕຄົນສູບເອງ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຫລຸດ ແລະ ເຊົາການສູບຢາແລ້ວຫັນມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບປັບພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ, ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະຫມ່ຳສະເໝີ ແລະ ຕັ້ງໃຈກັບໂຕເອງວ່າການງົດການສູບຢາໃນເທື່ອນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ໂຕເອງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນການເຮັດເພື່ອຄົົນທີ່ຮັກ ແລະ ຄອບຄົວນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments