ເຊີນທ່ຽວຊົມບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີນໍ້າເຫືອງໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ວັນທີ 24 - 25 ກັນຍາ 2018

ໄຊຍະບູລີ: ເຊີນທ່ຽວຊົມບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີນໍ້າເຫືອງໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ເມືອງແກ່ນທ້າວວັນທີ 24 - 25 ກັນຍາ 2018

[embed]https://www.facebook.com/288744468178962/videos/294625931134126/[/embed]

Post a Comment

0 Comments