ຜູ້ຍິງເຮົາກິນສີສົບທີ່ມີສານຊືນສະເລ່ຍ 2.7 ກິໂລ ຕະຫລອດຊີວິດຂອງການທາປາກ...

ເຄີຍມີການສຶກສາທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກແຄມເປນ US consumer group ທີ່ບອກວ່າໄດ້ມີການນຳສີສົບໃນຕະຫລາດມາທົດສອບຫາປະລິມານສານຊືນກວ່າຮ້ອຍລະ 60 ພົບວ່າ ມີສານຊືນປະປົນຢູ່ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສີສົບສີແດງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ທີ່ເປັນຕາຢ້ານກວ່ານັ້ນກໍ່ຄືສານຊືນເຫລົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຜ່ານທາງຮີມສົບຂອງເຮົາບໍ່ວ່າຈະເປັນການກິນ (ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ) ຫລື ຊຶມຜ່ານຮີມສົບບາງໆຂອງເຮົາໂດຍສະເລ່ຍ 2.7 ກິໂລກຣາມ ຫລື ປະມານ 3 ກິໂລກຣາມ ໃນຕະຫລອດຊີວິດຂອງການທາສີສົບຂອງຜູ້ຍິງເຮົານັ້ນ.ທີ່ສຳຄັນເຄີຍມີຂ່າວທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ສາວໆແບບເຮົາມາແລ້ວ ເພາະຂະໜາດສີສົບຈາກແບລນໃຫຍ່ໆເມື່ອນຳມາກວດສອບກໍ່ພົບວ່າມີສານຊືນປົນເປື້ອນເຊັ່ນກັນ ໂດຍທີ່ທາງແບລນເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າບໍ່ມີການປະສົມສານຊືນລົງໃນສີສົບແນ່ນອນ ແຕ່ອາດເກີດຈາກການແປສະພາບເມື່ອສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສ່ວນປະສົມທັງຫລາຍມາເຈີກັນໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະມີໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍຫລາຍໆ (ແຕ່ກໍ່ຄືມີຢູ່ດີ).ກ່າວເຖິງອັນຕະລາຍຂອງສານຊືນ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍທັງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຖ້າໄດ້ຮັບໃນປະລິມານຫລາຍໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ຈະມີອາການເຈັບທ້ອງ, ຮາກ, ເຈັບຫົວ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດເຊັ່ນ: ເກີດພາວະຊຶມ, ສັບສົນ ແລະ ໝົດສະຕິ ບາງຄົນອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ເລື່ອງການຂາດສະມາທິ, ຄວາມຈື່ຈໍາເສື່ອມໃນໄລຍະຍາວ ຜູ້ປ່ວຍອາດມີພາວະເສັ້ນປະສາດສ່ວນປາຍເສື່ອມ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນແຮງທາງແຂນ ແລະ ຂາໄດ້.ສາວໆທີ່ຫລົງໄຫລປາກແດງສົ້ມ ກໍ່ຕ້ອງພັກປາກນຳຢ່າທາສີແດງຫລາຍເກີນໄປເພາະເຮົາກໍ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສີສົບສີງາມຈາກແບລນດັງໆກໍ່ອາດມີສານຊືນເຈືອປົນໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

Post a Comment

0 Comments