ຂໍເວລາທ່ານ 5 ນາທີ ມາອ່ານຂໍ້ແນະນຳດີໆ ເພື່ອສຸຂະພາບເດີ ເຄັບບໍ່ລັບ 12 ຂໍ້ ຈາກແພດຈີນ

ເຄັດບໍ່ລັບ 12 ຂໍ້ຈາກແພດຈີນ.

1: ຫວີຜົມຕະຫຼອດ: ຫວີຜົມເບົາໆແລະຫວີຄ່ອຍໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕາສະຫວ່າງແລະຮາກຜົມແຂງແຮງ,ໃຊ້ຫວີຫ່າງແລະຄ່ອຍຫວີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົມລົ່ນ.

2: ຖູໃບຫນ້າຕະຫຼອດ: ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ່ຫລືລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫລັງຈາກນັ້ນໃຊ້ມືສອງເບື້ອງ ຖູຫນ້າຄ່ອຍໆເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີຂຶ້ນ, ໃບໜ້າເປັ່ງປັ່ງ.

3: ເຄື່ອນໄຫວຕາຕະຫຼອດ:ໃຫ້ເບິ່ງໄປໄກໆ,ເບິ່ງຂ້າງນອກແລະໃນ, ເບິ່ງເທິງແລະລຸ່ມຫຼີກລ້ຽງການເບິ່ງແລະຈ້ອງສິ່ງໃດຫນຶ່ງດົນໆ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຄອມພິວເຕີ້ ຄວນພັກສາຍຕາດ້ວຍການເບິ່ງໄປທາງອື່ນຍ່າງນ້ອຍ ທຸກ1ຊົ່ວໂມງ.

4: ກະຕຸ້ນໃບຫູຕະຫຼອດ:ການດຶງຫູ,ດິດຫູ, ຖູໃບຫູເບົາໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທະວານຫູແຂງແຮງ, ປ້ອງກັນສຽງດັງໃນຮູຫູ, ຫູຕຶງແລະອາການວິນຫົວ.

5: ກັດແຂ້ວຕະຫຼອດ: ກັດແຂ້ວຄ່ອຍໆ ຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວແຂງແຮງແລະກະຕຸ້ນການລັ່ງນຳ້ຍ່ອຍ.

6: ໃຊ້ລີ້ນດຸນເພດານປານຕະຫຼອດ: ການໃຊ້ປາຍລີ້ນກະຕຸ້ນເພດານ ດ້ານໜ້າເປັນການກະຕຸ້ນຈຸດຝັງເຂັ້ມເພື່ອລົມປານຕູ່ແລະເຍີ້ນ ( ສັບທາງການແພດຈີນ) ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນຄວບຄຸມແນວກາງລຳຕົວສ່ວນຫຼັງແລະສ່ວນໜ້າຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ການກະຕຸ້ນ,ການລັ່ງສານນຳ້ແລະນຳ້ລາຍ.

7: ກືນນຳ້ລາຍຕະຫຼອດ: ການກືນນ້ຳລາຍຕະຫຼອດຊ່ວຍກະຕຸ້ນພະລັງບໍລິເວນຄໍຫອຍແລະກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ.

8: ໝັ່ນຂັບຂອງເສຍ:ໂດຍສະເພາະດື່ມນຳ້ໃຫ້ພໍ, ກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍ, ອອກກຳລາຍເພື່ອປ້ອງກັນທ້ອງຜູກ. ເມື່ອປວດປັດສະວະຫຼືອຸດຈະລະໃຫ້ຖ່າຍທັນທີບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. ການຖິ້ມຂອງເສຍໄວ້ໃນຮ່າງກາຍນານຈະເຮັດໃຫ້ສານຜິດ ແລະການດູດຊືມສານຜິດກັບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເຈັບປ່ວຍງ່າຍ.

9: ຖູຫຼືນວດທ້ອງເບົາໆ: ໃຫ້ນວດທ້ອງຕາມເຂັ້ານາລິກາເບົາໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍດີຂຶ້ນ.

10: ຍຸ້ມກົ້ນຕະຫຼອດ: ຊ່ວຍປ້ອງກັນລິດສີດວງທະວານແລະທ້ອງຜູກ.

11: ເຄື່ອນໄຫວທຸກຂໍ້ທີ່ກ່າວມາ: ການຢູ່ເສຍໆຫຼືທ່າດຽວດົນເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກິດໂລກໄດ້ງ່າຍ,ຄວນເຄືອ່ນໄຫວຂໍ້ຕ່າງໆໃຫ້ຄົບທຸກຂໍ້ແລະທຸກວັນ,ເຝິກຝົນການໃຊ້ກ້າມເນື້ອແລະຂໍໃດສົມດຸນເຊັ່ນ: ການເຝິກໂຍຂະແລະອື່ນໆ.

12:ຖູຜິວໜັງຕະຫຼອດ: ໃຊ້ຝ່າມືຖູສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຄ້າຍຄືກັບການຖູຕົວເວລາອາບນຳ້,ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແລະພະລັງໄຫຼວຽນດີ.

ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ.

1: ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າ: ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າມີສານຕະກົ່ວຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຕະກົ່ວເຮັດໃຫ້ການດູດຊືມແຄວຊຽມໜ້ອຍລົງ,ກິນຕະຫຼອດຈະສ່ຽງໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍແລະອາດໄດ້ຮັບຜິດສານຕະກົ່ວເຊັ່ນ: ສະໝອງເຊື່ອມ ແລະເປັນໝັນ.

2: ເຂົ້າໜົມຄູ່: ຂະບວນການການເຮັດເຂົ້າໜົມຄູ່ແມ່ນມີການໃສ່ສານສົ້ມເຊິ່ງມີຕະກົ່ວເຈືອປົນເຮັດໃຫ້ໄຕເຮັດວຽກໜັກ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງເຈັບຄໍງ່າຍໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເປັນໂລກຮ້ອນໃນໄດ່ງ່າຍ.

3: ຊີ້ນປີ້ງ: ຂະບວນການລົນໄຟ, ຢ້າງໄຟເຮັດໃຫ້ເກີດສານເບັນໂຊໄພຣີນ ( ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ)

4: ຜັກດອງ:ຜັກດອງແລະຂອງໝັກເກືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ໄດ້ຮັບເກືອໂຊດຽມສູງຖ້າກີນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ,ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງແລະເຜັນໂລກຫົວໃຈໄດ້ງ່າຍ, ນອກຈາກນັ້ນຂະບວນການໝັກດອງຍັງເຮັດເກີດສານແອມໂມນຽນໄນໄຕເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ.

5: ຕັບໝູ: ຕັບໝູມີຄໍເລສເຕີຣໍສູງການກິນຕັບໝູຫຼາຍເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເຜັນໂລກຫົວໃຈເສັນເລືອດສະໝອງ( ອຳມະພຶດ-ອຳມະພາດ) ແລະໂລກມະເຮັງເພິ່ມຂຶ້ນ.

6: ຜັກຂົມ: ມີສານອາຫານສູງມີກົດອອກສາເລັດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັບສານສັງກະສີແລະແຄນຊຽມອອກຈາກຮ່າງກາຍຫຼາຍ, ການກິນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດ ແຄນຊຽມຫຼືສັງກະສີໄດ້.

7: ມີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ:ມີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບມີສານການບູດ, ສານປຸງແຕ່ງລົດຊາດຫຼາຍແລະມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕຳ່ແລະກິນມີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ໂລກຂາດອາຫານແລະການສະສົມສານຜິດໄດ້.

ຂໍມູນຈາກ: ໂຮງໝໍຂອນແກ່ນ

-------------------------------------

ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄນາ

Post a Comment

0 Comments