ຖ່າຍບໍ່ອອກອາດເປັນເພາະ 5 ສາເຫດນີ້....

ຖ່າຍບໍ່ອອກທ້ອງອືດແມ່ນເກີດຈາກ 5 ສາເຫດນີ້ແນ່ນອນ ຮູ້ແລ້ວກໍ່ແກ້ໄຂເລີຍດີກວ່າຈະໄດ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໂຕຂັບຖ່າຍສະດວກທຸກມື້ເຊື່ອວ່າສາວໆຫລາຍຄົນກໍ່ເປັນຄືກັນ ເວລາທີ່ຖ່າຍບໍ່ອອກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍມື້ຈົນຮູ້ສຶກອຶດອັດບໍ່ສະບາຍໂຕໄປຫມົດບໍ່ວ່າຈະກິນໂຢເກີດຫລືຫຍັງທີ່ວ່າດີມາກິນກໍ່ຍັງບໍ່ເຊົາ ຖ້າເກີດອາການແບບນີ້ເລື້ອຍໆແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດມາຈາກຫຍັງມື້ນີ້ແອດຈຶ່ງນຳສາເຫດຂອງການຂັບຖ່າຍບໍ່ອອກມາຝາກ ມາເບິ່ງກັນວ່າເປັນເພາະສາເຫດໃດ.

-ຄວາມຄຽດ

ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຄວາມຄຽດກໍ່ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍບໍ່ອອກໄດ້ຄືກັນ ເພາະເວລາຄຽດກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ນອນບໍ່ຫລັບ ແລະ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍປ່ວນ.ໄປຫມົດ ສະນັ້ນພະຍາຍາມເຮັດໂຕສະບາຍ ບໍ່ຄຽດກັນດີກວ່າຈະໄດ້ບໍ່ລຳບາກສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ-ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ

ນັ່ງເຮັດວຽກໜ້າຄອມພິວເຕີມາໝົດມື້ແລ້ວຖ້າຫລັງຈາກເລີກວຽກບໍ່ຍອມຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ ດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍນຳເລີຍ ຮັບຮອງວ່າອາການຖ່າຍຍາກມາຢາມແນ່ນອນເພາະການອອກກຳລັງກາຍສາມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ.

-ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍ

ການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸ່ມຊື່ນຫລືຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຜິວດີແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນນຳອີກ ຖ້າຄິດວ່າຕົນເອງກິນໄຟເບີຫລາຍແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງຖ່າຍບໍ່ອອກນັ້ນອາດຈະເປັນເພາະວ່າດື່ມນ້ຳໜ້ອຍ ເພາະການກິນໄຟເບີຫລາຍກໍ່ຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລາຍໆນຳເພື່ອໃຫ້ອາຈົມບວມ ແລະ ອ່ອນຈະໄດ້ຂັບຖ່າຍງ່າຍໆ.-ຖືພາ

ໃນໄລຍະຖືພາເປັນໄລຍະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງເຮົາປ່ຽນແປງທັງຮໍໂມນ ແລະ ອາຫານທີ່ກິນ ບວກກັບຄວາມຄຽດກໍ່ຈະຍິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານຫລາຍຂຶ້ນ ສະນັ້ນແມ່ທີ່ກຳລັງຖືພາຄົນໃດປະສົບບັນຫາຖ່າຍຍາກຢູ່ກໍ່ອາດຈະລອງເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີໄຟເບີ ແລະ ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆກໍ່ຈະຊ່ວຍໄດ້.-ພະຍາດລຳໄສ້ປັ່ນປ່ວນ

ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຮັດວຽກກໍ່ຄື ພະຍາດລຳໄສ້ປັ່ນປ່ວນກໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍຍາກເຊັ່ນກັນ ເພາະພະຍາດນີ້ຈະມີການປັ້ນຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຢາກທໍລະມານກັບພະຍາດນີ້ ແລະ ບໍ່ຢາກທ້ອງອືດເລື້ອຍໆຄວນຈະຮີບໄປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປົວໄດ້ຢ່າງຖືກວິທີ.

Post a Comment

0 Comments