ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ 6 ພະຍາດຮ້າຍນີ້...

ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ດ້ວຍການກິນກ້ວຍມື້ລະໜ່ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ເພາະກ້ວຍມີແຮ່ທາດ ແລະວິຕາມິນຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີປະໂຫຍດກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ1.ທ້ອງຜູກ: ເພາະກ້ວຍມີໃຍອາຫານສູງ ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍໄດ້ດີ

2.ພະຍາດເລືອດຈາງ: ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີທາດເຫຼັກຫຼາຍ ແລະທາດເຫຼັກ ຈະໄປກະຕຸ້ນການຜະລິດຮີໂມໂກຣບິນໃນເມັກເລືອດ ໃຫ້ຄົນເລືອດຈາງກັບມາແຂງແຮງ3.ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີໂພແທັສສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາໝາກໄມ້ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ດີ

4.ຫຼຸດກົດໃນກະເພາະອາຫານ: ຄົນທີ່ມີກົດໃນກະເພາະອາຫານ ພຽງແຕ່ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າມື້ລະໜ່ວຍ ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າອາການທ້ອງຮ້ອງ ຈະບໍ່ມາໃກ້ອີກ

5.ລຳໄສ້ເປັນບາດແຜ: ເພາະເນື້ອທີ່ນຸ້ມຂອງກ້ວຍ ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງກັບກະເພາະອາຫານ ແລະມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍເຄືອບໜັງໃນລຳໄສ້ ຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດແຜໃຫ້ຫາຍດີໄວຂຶ້ນ6.ເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ: ການກິນກ້ວຍຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັນຕະລາຍທີ່ເກີດກັບເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກໄດ້ເຖິງ 40%

ເມື່ອຮູ້ຂໍ້ດີຂອງການກິນກ້ວຍແບບນີ້ແລ້ວ ກໍຄວນຮີບຊອກຊື້ກ້ວຍມາກິນເປັນປະຈຳທຸກວັນ ຈະໄດ້ຫຼີກຈາກພະຍາດຮ້າຍນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ແລະສຸຂະພາບແຂງແຮງ

Post a Comment

0 Comments