ຊັບພະຄຸນຂອງ ຫວ້ານຫາງແຂ້ 7 ປະການບໍາບັດອາການປ່ວຍໄດ້...

ຫວ້ານຫາງແຂ້ພືດສະໝຸນໄພທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍຢ່າງເບິ່ງແຍງທັງຜິວໜັງ ແລະ ດີຕໍ່ຄວາມງາມສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຫວ້ານຫາງແຂ້ມີສັບພະຄຸນແບບໃດ ມື້ນີ້ແອດຈະມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ດັ່ງນີ້:1.ລຸດຮອຍໄໝ້ຈາກການສາຍລັງສີ

ຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕ້ອງຮັບການສາຍລັງສີຍ່ອມມີຮອຍໄໝ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຜິວແນ່ນອນແຕ່ສາມາດນຳຫວ້ານຫາງແຂ້ມາປະຄົບຜິວທີ່ເກີດຮອຍໄໝ້ຫລັງເຮັດຄີໂມໄດ້ ແຖມຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດແສບປວດຮ້ອນໄດ້ດີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຟື້ນໂຕວ່ອງໄວຂຶ້ນ.

2.ປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ເກີດຈາກຂອງມີຄົມ

ຖ້າມີບາດແຜທີ່ເກີດຈາກຂອງມີຄົມບາດຫລືແມ່ນແຕ່ບາດແຜເຖີກສາມາດນຳຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ມີເມືອກຢູ່ມາແປະລົງໄປເທິງແຜໄດ້ເພາະລິດຈາກເມືອກຫວ້ານຫາງແຂ້ຈະຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ບາດແຜເກີດການຈອດກັນໄດ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.3.ບັນເທົາອາການເຈັບຫົວ

ໃຫ້ຕັດເອົາໃບສົດຈາກຕົ້ນມາ ຈາກນັ້ນທາດ້ວຍປູນແດງບໍລິເວນຫາງແຂ້ເພື່ອປະຄົບບໍລິເວນກ້າມຄໍລວມເຖິງຈຸດທີ່ເກີດອາການປວດກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບຫົວບັນເທົາລົງ.4.ຟື້ນບຳລຸງຜິວຫລັງອອກແດດ

ນຳຫວ້ານຫາງແຂ້ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດຈາກນັ້ນທາຜິວທີ່ເກີດບັນຫາໄໝ້ແສບຮ້ອນຈາກແດດສຳລັບໃຜທີ່ມີຜິວແຫ້ງຫລາຍໆອາດປະສົມກັບນ້ຳມັນຫມາກພ້າວເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອ່ອນໂຍນໃຫ້ຜິວເຮັດໃຫ້ຜິວນຸ່ມຊຸ່ມຊື່ນຫລາຍຂຶ້ນໄດ້.5.ປິ່ນປົວຝີ ແລະ ລິດສີດວງທະວານ

ໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດຜິວໃນສ່ວນທີ່ເກີດພະຍາດຈົນແຫ້ງຈາກນັ້ນໃຊ້ວຸ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ແປະລົງເທິງບາດແຜຖ້າເປັນທະວານໜັກກໍ່ໃຫ້ປອກເປືອກວຸ້ນຈົນກາຍເປັນທ່ອນລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳໄປແຊ່ຕູ້ເຢັນຈົນແຂງຈາກນັ້ນນຳມາໃຊ້ສອດເຂົ້າໄປຍັງຊ່ອງທະວານໜັກເຮັດມື້ລະ1-2 ເທື່ອຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການຂອງພະຍາດລິດສີດວງທະວານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.

6.ຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ແຜນ້ຳຮ້ອນລວກ

ນຳວຸ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ສົດທີ່ລ້າງຢາງອອກແລ້ວມາປະຄົບຜິວບໍລິເວນທີ່ເກີດບັນຫາກໍ່ຈະຊ່ວຍລຸດອາການແສບຮ້ອນຊ່ວຍໃຫ້ແຜຈອດກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດຮອຍແຜເປັນນໍາ.7.ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້ວ

ໃຫ້ຕັດເອົາຊີ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ອອກມາເປັນທ່ອນນ້ອຍໆຍາວປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນຳໄປແຍ່ຕາມຊອກແຂ້ວບໍລິເວນທີ່ເກີດອາການເຈັບຫລືອາດຈະປະຄົບຖິ້ມໄວ້ກໍ່ໄດ້ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ອາການເຈັບກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫລຸດລົງ.

Post a Comment

0 Comments