7ສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ທີ່ສ່ຽງເປັນມະເຮັງຜິວໜັງ...

ພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນຢ້ານ ໂດຍສະເພາະມະເຮັງຜິວໜັງ ທີ່ພຽງແຕ່ຕາກແດດຫຼາຍໆ ແດດໃນບ້ານເຮົາກໍ່ເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ ສະນັ້ນຄວນສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍເຮົາຕະຫຼອດ ແລະ ຢ່າເບີ່ງຂ້າມ 7 ສ່ວນນ້ອຍໆໃນຮ່າງກາຍທີ່ສ່ຽງເກີດມະເຮັງຜິວໜັງ ຖ້າຫາກຢາກຮູ້ວ່າມີສ່ວນໃດແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ.1. ເປືອກຕາ: ຜູ້ຊຽວຊານທາງດ້ານຜິວໜັງເຊື່ອວ່າ: ກວ່າ 5-10 ເປີເຊັນຂອງມະເຮັງຜິວໜັງ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທີ່ເປືອກຕາ ສະນັ້ນບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມຄວນໄປກວດຈຸດນີ້ຢູ່ສະເໝີ ຢ່າງນ້ອຍເດືອນລະເທື່ອກະໄດ້ ວ່າມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິໃດໆເກີດຂື້ນເຫຼືອບໍ່ ຈະໄດ້ຮັກສາທັນ.

2. ຝາຕີນ: ບໍ່ໜ້າເຊື່ອແມ່ນເບາະ ທີ່ມະເຮັງຜິວໜັງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທີ່ຝາຕີນຂອງທ່ານ ຫາກທ່ານນຳພື້ນທີ່ແສງແດດສອດສ່ອງຈົນຮ້ອນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເກີບ ນັ້ນຖືວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກິດມະເຮັງຜິວໜັງຫຼາຍຂື້ນ ສະນັ້ນຢ່າລະເລີຍທີ່ຈະໃສ່ເກີບ ກ່ອນອອກຈາກບ້ານທຸກເທື່ອ.3. ໃນປາກ: ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ມີມະເຮັງໃນປາກແບບທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນມາ ແຕ່ດ້ານໃນປາກຂອງທ່ານທີ່ເປັງຜິວໜັງ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ຄືກັນ ເອົາເປັນວ່າເວລາທີ່ທ່ານໄປພົບແພດເພື່ອກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ ກໍ່ລອງບອກໃຫ້ແພດກວດມະເຮັງໃຫ້ທ່ານພ້ອມ ທ່ານກໍ່ຄວນສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ວຍຕົນເອງຄືກັນ ຫາກມີອາການເຈັບໃນປາກໃຫ້ຟ້າວໄປປຶກສາແພດໄວໆເລີຍ.

4. ເລັບມື: ຮູ້ບໍ່ວ່າໃຕ້ເລັບມື ແລະ ເລັບຕີນຂອງທ່ານກໍ່ເປັນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ຄືກັນ ຫາກເກີດຈຸດເຫຼືອ, ເສັ້ນດຳໆ ທີ່ໃຕ້ເລັບໂດຍຫາສາເຫດບໍ່ໄດ້ໃຫຟ້າວໄປກວດກັບແພດດ່ວນ.5. ຫຼັງຫູ: ຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ສາວໆຕ້ອງປົກປ້ອງຜິວດ້ວຍການທາຄີມກັນແດດ ແຕ່ທ່ານຄວນທາໄປຈົນເຖິງຫຼັງຫູນຳ ເພາະຫຼັງຫູເປັນສ່ວນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ຄືກັນ ນອກຈາກນີ້ຄວນມີແວ່ນນ້ອຍໆຕິດໂຕໄວ້ ຈະໄດ້ກວດວ່າມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິເກິດຂື້ນທີ່ຫຼັງຫູຫຼືບໍ່, ເສຍເວລາຈັກນ້ອຍເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

6. ງ່າມຕີນ: ໃຜທີ່ມັກໃສ່ເກີບແຕະລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະທ່ານຈະປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ ແຕ່ງ່າມນິວຕີນທີ່ຕ້ອງຮັບແສງແດດເຕັມໆ ທາງທີ່ດີຄວນທາຄີມກັນແດດໃຫ້ທົ່ວຕີນນຳ ແລ້ວຄອຍສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທີ່ເກິດຂື້ນແຖວງ່າມຕີນດ້ວຍ.7. ດ້ານຫຼັງຂອງຮ່າງກາຍ: ຫາກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສ່ວນດ້ານຫຼັງຂອງຮ່າງກາຍ ທ່ານກໍ່ມັກຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຫາກບໍ່ໄດ້ຫັນຫຼັງໃຫ້ກະຈົກ ສະນັ້ນລອງຖາມໝູ່ເບິ່ງວ່າທ່ານມີຮ້ອຍຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນທີ່ດ້ານຫຼັງບໍ່ ຫາກມີກໍ່ໃຫ້ໝູ່ຖ່າຍຮູບໃຫ້ເບິ່ງ ແລ້ວໄປພົບແພດເພື່ອປຶກສາ ຈະບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ.

ສ່ວນທີ່ກ່າວມານີ້ ເຊື່ອວ່າສາວໆຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍສັງເກດ ແລະ ບໍ່ຄາດຄິດເລີຍແມ່ນບໍ່ ເອົາເປັນວ່າ ຮູ້ແລ້ວກໍ່ລອງສັງເກດເບິ່ງຕະຫຼອດ ແລະ ລອງໄປກວດເບິ່ງສຸຂະພາບແດ່ ຈະບໍ່ໄດ້ເກີດມະເຮັງຜິວໜັງ ທີ່ອັນຕະລາຍ.

Post a Comment

0 Comments