ອາຫານເຊົ້າ 8 ປະເພດ ທີ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ລູກກິນ...

ອາຫານເຊົ້າເປັນຄາບເຂົ້າທີ່ສຳຄັນສຳລັບທຸກໆຄົນ, ທັງນີ້ການກິນອາຫານເຊົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະກິນຫຍັງກໍ່ໄດ້, ໂດຍສະເພາະອາຫານເຊົ້າສຳລັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ແລະ ສຶກສາໃຫ້ດີວ່າ ລູກຂອງທ່ານບໍ່ຄວນກິນອາຫານເຊົ້າແບບໃດເພື່ອຄວາມປອດໄພກັບສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາການ.1.ອາຫານປະເພດຊີ້ນສຳເລັດຮູບເຊັ່ນ: ໄສ້ກອກ, ແຮັມ, ລູກຊີ້ນ... ເຊິ່ງເປັນອາຫານເດັກນ້ອຍມັກທີ່ສຸດ. ແຕ່ອາຫານປະເພດນີ້ຖ້າກິນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາບກັບສຸຂະພາບ, ເນື່ອງຈາກຜ່ານການປຸງແຕ່ງໂດຍການໃສ່ສານເຄມີ ແລະ ແປຮູບຈົນບໍ່ເຫຼືອຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານ.

2.ຊີຣຽວທີ່ໃຊ້ກິນກັບນົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໂທລະພາບຈະໂຄສະນາເຖິງຄຸນຄ່າສານອາຫານຂອງອາຫານເຊົ້າປະເພດຊີຣຽວໄວ້ຫຼາຍຢ່າງແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ມັນມີສ່ວນປະສົມຂອງແປ້ງ ແລະນ້ຳຕານໃນປະລິມານສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຕຸ້ຍເກີນມາດຕະຖານໄດ້ ແຕ່ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຢາກກິນກໍ່ຄວນເລືອກ ຊີຣຽວທີ່ເຮັດມາຈາກໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ບໍ່ມີນ້ຳຕານຈະດີທີ່ສຸດ.3.ເຂົ້າໜຽວໝູປີ້ງ, ເຖິງວ່າຈະເປັນອາຫານເຊົ້າທີ່ຄົນລາວເຮົານິຍົມກິນ ເພາະຫາໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດກັບຮ່າງກາຍຂອງລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມໝູປີ້ງສ່ວນຫຼາຍຈະເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳມັນໝູ, ມີຮອຍໄໝ້ຈາກການປີ້ງເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງນຳອີກ.

4.ເຂົ້າໜົມປັງທີ່ມີການຕົບແຕ່ງສີສັນສົດໃສທີ່ມີສ່ວນປະສົມຫຼັກຂອງແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນອາຫານເຊົ້າສຳລັບລູກຂອງທ່ານ ລວມທັງຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.5.ເຂົ້າໜົມຄົກ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກເຂົ້າໜົມປັງ ແລະ ເຂົ້າໜົມຄູ່ທີ່ມີແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ.

6.ໂຢເກິດ, ເຖິງຈະເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານກິນຕອນທ້ອງວ່າງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ, ພ້ອມທັງຈະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວໃນຕອນທ່ຽງ ເຊິ່ງບໍ່ດີກັບສຸຂະພາບຂອງລູກຢ່າງແນ່ນອນ.7.ເຂົ້າໜົມຄູ່, ເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດກັບຮ່າງກາຍທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເພາະມີສ່ວນປະສົມຂອງແປ້ງ ແລະ ປະລິມານນ້ຳຕານສູງ.

8.ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ, ເຕົ້າຮູ້ ແລະ ນົມສົດ, ການດື່ມນົມພຽງຢ່າງດຽວໃນຂະນະທີ່ທ້ອງວ່າງຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການດື່ມນົມໃນຕອນເຊົ້າຄວນໃຫ້ລູກດື່ມພ້ອມກັບກິນອາຫານປະເພດອື່ນໄປພ້ອມໆກັນຈະດີທີ່ສຸດ

Post a Comment

0 Comments