ຄວາມຮັກທີ່ຖືກແຍກດ້ວຍກະເປົາເງິນ ຖືເປັນຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກສັ່ນຄອນໄດ້ !!!

ຮັກ ຫຼື ບໍ່ຮັກ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ຖືກວ່າ: ຖ້າບໍ່ຮັກເລື່ອງຈັດການເງິນໃນກະເປົາບໍ່ແມ່ນບັນຫາ, ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ, ບໍ່ຕ້ອງຕຶກຕອງ ແຕ່ຖ້າຮັກແທ້ ບັນຫາຂອງການບໍລິຫານເງິນດ້ວຍກັນ ຖືເປັນຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກສັ່ນຄອນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີວ່າ ເງິນໃນກະເປົາເຈົ້າຈ່າຍ ຫຼື ຂ້ອຍຈ່າຍ?ເລື່ອງເງິນໃນກະເປົາເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກແຕກແຍກມາແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮົາມີແງ່ໃຫ້ຄິດຕາມ ທ່ານອາດຕ້ອງປ່ຽນວິທີຄິດ ແລະ ວິທີບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງເງິນກັນໃໝ່.- ໃນຊ່ວງຂອງການນັດທ່ຽວກັນໃໝ່ໆ: ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ລະບົບຫານສອງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຍຶດຫຍຸ່ນຄິດແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັນທັດກໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະຮູ້ເອງ ຫຼື ກາຍເປັນກະຕິກາລະຫວ່າງກັນໄປເອງວ່າ ອັນໃດຄົນໃດຈ່າຍ.- ຂື້ນ ຜູ້ຍິງຄິດວ່າຜູ້ຊາຍມີເງິນເດືອນສູງກ່ວາ ເມື່ອຊວນໄປທ່ຽວ ກໍ່ຄວນຈະເປັນຝ່າຍລ້ຽງ ແຕ່ກໍ່ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຄິດແບບນັ້ນ ສ່ວນຝ່າຍຊາຍນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ບໍ່ມັກຜູ້ຍິງທີ່ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ແຕ່ຝ່າຍຊາຍລ້ຽງ ບໍ່ຄິດຈະເອົາເງິນຕົວເອງອອກມາ ສໍາລັບບາງຄົນຕ້ອງການພຽງຄໍາຂອບໃຈທີ່ຊື້ງໃຈກໍ່ພໍ.- ການໃຫ້ຝ່າຍຊາຍລ້ຽງເຂົ້າເປັນອາດີດໄປແລ້ວ: ມາດຕະຖານໃນເລື່ອງນີ້ ປ່ຽນໄປຕາມກະແສໂລກທີ່ປ່ຽນໄປ ສະໄໝກ່ອນຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດຕ່າງກັບປັດຈຸບັນ ຍິງຊາຍຕໍາແໜ່ງເທົ່າກັນ ເງິນເດືອນເທົ່າກັນ ເພາະສະນັ້ນຢ່າຍຶດຕິດຫຼາຍເກີນໄປ.- ຫາວິທີຂອງຄູ່ເຮົາ: ຍິງສາວຊາຍໝຸ່ມຫາວິທີຂອງຄູ່ຕົວເອງ ແລະ ຫາວິທີຈ່າຍຂອງຕົວເອງເພື່ອດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງທີ່ສຸດ, ເປັນການແຊກັນ ນັ້ນເໝາະກັບບາງຄູ່, ຄູ່ຂອງທ່ານເໝາະຫຼືບໍ່ນັ້ນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຮ່ວມກັນຄິດຮ່ວມກັນຕອບ, ຫາວິທີທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບຄູ່ຂອງເຮົາ.- ຜູ້ຊາຍບາງຄົນບໍ່ສະແດງອອກ: ບໍ່ເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ຊວນເວົ້າເລື່ອງແບບນີ້ ຫຼາຍຄູ່ທີ່ຝ່າຍຍິງເລີ່ມຕົ້ນເວົ້າເລື່ອງແບບນີ້ກ່ອນ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດເລື່ອງການແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍລິຫານເງິນຮ່ວມກັນໄດ້ດີກວ່າ.ເງື່ອນໄຂຄວາມຮັກສຸດທ້າຍຄືຂໍ້ຄິດທີ່ວ່າ ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຄໍາວ່າໃຫ້ ຫຼື ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກການໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກບໍ່ຍືນຍາວ ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຊາຍຢາກລ້ຽງກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາລ້ຽງໄປ ແລ້ວຫາວິທີ່ຊົດເຊີຍຄວາມຮູ້ສຶກຕອບແທນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ເຄື່ອງຕອບແທນ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ເຮັດອາຫານຕອບແທນ, ໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍຫຼໍ່ລ້ຽງໃຫ້ຄວາມຮັກເຕີບໂຕງອກງາມໄດ້.

Post a Comment

0 Comments