ຊ່ວຍກັນສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍໃຫ້ມີຜົນ...

ດັ່ງພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ: ໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນພະຍາດທີ່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ໄວໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງແມ່ນຍຸງລາຍເປັນໂຕ ນໍາເຊື້ອ ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງຊາດ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢາວັກແຊງ ແລະ ການປິ່ນປົວໃດເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການດຳເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຍັງພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສີວິໄລນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ໄຂ້ຍຸງລາຍຍັງຄົງເປັນບັນຫາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ໃນຜ່ານມາ, ບັນດາກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຄືການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງ ລາຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ, ການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອແບບເຊື່ອມຊານຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຍຸງລາຍໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຕອບໂຕ້ແມ່ນຕາມຫລັກການທີ່ເປັນວິທະຍາສາດທີ່ສຸດ.ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆ, ບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການໃນວັນຕ້ານໄຂ້ ຍຸງລາຍອາຊຽນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຂອງຕົນເອງ. ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການປຸກລະດົມທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການກຳຈັດຍຸງລາຍທີ່ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອ, ການດູແລ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ການເຝົ້າ ລະວັງ, ຕອບໂຕ້ເມື່ອເກີດລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການຮ່ວມມືຂອງບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະສຸກແມ່ນຂໍກຸນແຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການປຸກລະດົມຊຸມຊົນຕ້ານພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກວັນຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍອາຊຽນ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍລະບາດ ໂດຍໃຊ້ຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນແຫລ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ ແລະ ທຳລາຍໜອນນ້ຳຍຸງລາຍໃນເຮືອນ, ສະຖາບັນ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະທຸກແຫ່ງ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພີມລາວພັດທະນາ

Post a Comment

0 Comments