ອັນຕະລາຍຈາກວິບຄີມໃນເຄັກ ແລະ ກາເຟເຢັນທັງຫຼາຍ...

ໃຜທີ່ມັກກິນເບເກີລີ້ ເພາະມັກກິນວິບຄີມ ຫຼື ສັ່ງກາເຟເຢັນ, ຊາເຢັນ, ກະແລັມແລ້ວຕ້ອງສັ່ງວິບຄີມເພີ່ມໃຫ້ຕະຫຼອດນັ້ນກິນຫຼາຍໆບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງນຳ “ເພາະວິບຄີມມີສ່ວນປະກອບຂອງໄຂມັນ ທຣານແຟດຫຼາຍ” ເຊິ່ງທຣານແຟດເປັນໄຂມັນແປງຮູບທີ່ເກີດຈາກການນໍາໄຂມັນອີ່ມໂຕມາເຕີ່ມໄຮໂດຣເຈັນເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ໄຂມັນແຂງໂຕຂຶ້ນຈຸດຫຼອມແຫຼວສູງ, ບໍ່ເປັນໄຂ, ເກັບໄດ້ດົນ, ມີລົດຊາດດີຄ້າຍໄຂມັນສັດແຕ່ລາຄາຖືກກວ່າ ມັກນິຍົມນຳມາປະກອບອາຫານຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ມັນຝຮັງທອດ, ເຂົ້າໜົມຄຸກກີ້, ເຂົ້າໜົມປັງ ແລະ ອື່ນໆ.ໂດຍທຣານແຟດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກິນເຂົ້າໄປມີປະລິມານຂອງຄໍເເລດເຕີຮໍຊະນິດບໍ່ດີຫຼື LDL ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ ເຊິ່ງທຳອິດຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັກຈະເປັນສິວດຸແຕ່ຫາກດົນໄປກວ່ານັ້ນກໍ່ຈະເລີ່ມສະສົມທີ່ຫົວສະໝອງ ແລະ ທີ່ຫົວໃຈ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫຼອດເລືອດອັກເສບ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ມັກກິນກາເຟ, ຊາ, ກະແລັມ ແລະ ເຄັກຄີມຕ່າງໆຈຶ່ງສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະເປັນພະຍາດຫົວໃຈ “ເພາະໃນວິບຄີມນີ້ຄືແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ” ແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານເຮັດໃຫ້ໄຂມັນພອກໄດ້ງ່າຍໂດຍມັກຈະໄປພອກແຖວຕົ້ນຂາ, ສະໂພກ, ຜູ້ທີ່ຕິດລົດຊາດຫວານໆ ຈຶ່ງມັກມີຊ່ວງລຸ່ມໃຫຍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນ ການເປັນພະຍາກເບົາຫວານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດລົດຊາດຫວານຫຼາຍໆມັກຈະເປັນພະຍາດຊືມເສົ້າ, ຫົດຫູ່ໄດ້ງ່າຍແເຊິ່ງມັກຈະຂັດກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າການກິນຫວານເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນຂືຶ້ນແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ສົດຊື່ນຂຶ້ນໃນຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ການກິນເຄັກ ຫຼື ເຂົ້າໜົມຫວານໆຕອນທ່ຽງ, ຊ່ວງບ່າຍທ່ານອາດຈະກັບມາງ້ວງແລ້ວບາງທີມີງຸດງິດ, ຫິວໄວຂຶ້ນນຳເພາະເປັນອາການຂອງນ້ຳຕານຕ່ຳເຮັດໃຫ້ຊືມເສົ້າ, ເຮັດໃຫ້ງ່ວງຊືມ, ງຸດງິດ, ຫົດຫູ່ນັ້ນເອງ.

Post a Comment

0 Comments