ຂະໜົມອັນຕະລາຍ ! ທີ່່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ...

ຟັງແລ້ວກໍ່ເປັນຕາຢ້ານ ແທ້ຈິ່ງແລ້ວຂະໜົມທີ່ເຮົາຮູ້ໆກັນຢູ່ ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວມັນມີແປ້ງນົ່ວຫຼາຍ ກິນໄປບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍ່ຫ້າມຍາກຄືກັນ ເດັກນ້ອຍກໍ່ເກິດມາຄູ່ກັບຂະໜົມ ບາງເທື່ອຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງພວກເຮົານີ້ແລະມັກກິນ ຖືວ່າຫຼີກຍາກຫຼາຍໆ ຈັງໃດຊະເພື່ອສຸຂະພາບ ກໍ່ຄວນບໍລິໂພກໃຫ້ມັນນ້ອຍໆ ເຊົາໄດ້ກໍ່ເຊົາໄປ…1.ເຂົ້າຂຽບ ກາ F F ລົດໝາກເລັ່ນ

2. ເຂົ້າຂຽບກຸ້ງ ກາ ໂນລາ

3. ເຂົ້າຂຽບປາ ກາ ໂນລາ4. ເຂົ້າຂຽບກຸ້ງ ກາ ຄາບີ້ ລົດຕົ້ມຍຳແຊບ

5. ແປ້ງສາລີອົບກອບ ກາ ໂຈໂຕ້ ລົດປາໝຶກ

6. ແປ້ງມັນຝຣັ່ງອົບກອບ ກາ ໂລເລີ່ ໂຄສເຕີ ລົດຫົວຫອມຊົງເຄື່ອງ7. ເຂົ້າຂຽບກຸ້ງ ກາ ຮານາມິ ລົດເມັກຊິກັນຊິວລີ່

8. ເຂົ້າຂຽບທອດ ຕາເອັຟບີ ລົດໝາກເພັດຢວກ

9. ຂະໜົມທອດກອບຕາປູໄທຍ10. ເຂົ້າກຽບປາໝຶກ ຕາອາຣິງາໂຕ

ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະກິນເຮົາຄວນແນ່ໃຈກ່ອນວ່າເຂົ້າໝົມນັ້ນຈະບໍ່ອັນຕະລາຍ

Post a Comment

0 Comments