ອັດສະຈັນຄວາມລັບຂອງເຕົ້າຮູ້...ທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວຈະຮ້ອງວາວ!!!

“ເຕົ້າຮູ້” ນັບເປັນຜະລິດຕະພັນມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຈາກການແປຮູບຖົ່ວເຫລືອງ ເພາະຖືວ່າເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຕີນຈາກຖົ່ວເຫລືອງທີ່ສົມບູນ ແລະ ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ, ມີແຄລໍລີຕ່ຳຢ່າງເຫລືອເຊື່ອເມື່ອທຽບກັບໂປຕີນ ແລະ ແຄລໍລີທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກໄຂ່ລວກ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກົດອະມິໂນຈຳເປັນອີກ 8 ຊະນິດ ແລະ ແຄວຊ່ຽມທີ່ພຽງພໍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມໄດ້ບໍ່ແພ້ນົມ.ນອກຈາກນີ້ເຕົ້າຮູ້ຍັງມີຄວາມລັບໃນແງ່ຂອງສາດການແພດ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດອີກຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ: ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ, ຫລຸດກະດູກຜ່ອຍ, ປັບນ້ຳຕານໃນເລືອດເປັນຕົ້ນ.
ເລືອກຊື້ເຕົ້າຮູ້ແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຂອງສົດ ແລະ ດີ?ຄຳແນະນຳທໍາອິດເລີຍຄື ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມຫາ ແລະ ເລືອກຊື້ເຕົ້າຮູ້ທີ່ຜະລິດແບບກະເສດປອດສານພິດເພາະຈະເປັນໂຕຮັບປະກັນໄດ້ວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ກິນເຕົ້າຮູ້ທີ່ເຮັດຈາກຖົ່ວເຫລືອງ GMOs ແນ່ນອນ ແມ່ນແຖວຕະຫລາດທົ່ວໄປມັກພົບພຽງໃຊ້ສ່ວນປະສົມຈາກທຳມະຊາດທັງໝົດ ນອກຈາກຄຸນນະພາບເຕົ້າຮູ້ແລ້ວສິ່ງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງຕໍ່ມາຄື: ມີນ້ຳສີຂຸ້ນໆອອກມາຈາກເຕົ້າຮູ້, ບໍ່ມີກິ່ນສົ້ມ ແລະ ສຸດທ້າຍຄືເບິ່ງມື້ໝົດອາຍຸ ບໍ່ຄວນເລືອກເຕົ້າຮູ້ທີ່ໃກ້ມື້ໝົດອາຍຸຫລາຍເກີນໄປຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງຖິ້ມໄລຍະຫ່າງໃນມື້ທີ່ນຳມາເຮັດອາຫານກັບມື້ໝົດອາຍຸຢ່າງນ້ອຍ 1 ຫລື 2 ອາທິດເປັນຢ່າງຕ່ຳ.

Post a Comment

0 Comments