ກວດມະເຮັງກະເພາະ ຈາກລົມຫາຍໃຈ...

ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ນີ້ ການກວດພະຍາດມະເຮັງກະເພາະອາດຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ສະດວກຢ່າງທີ່ບໍ່ຄາດເພາະໄດ້ພົບວິທີວ່າ ອາດຈະກວດຮູ້ໄດ້ຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງເຮົາແບບດຽວກັນກັບການກວດວັດຄົນເມົາແລ້ວຂັບດ້ວຍການກວດຄົ້ນຫາກິ່ນຂອງສານປະກອບທາງເຄມີຢ່າງໜຶ່ງ ຊຶ່ງແຝງຢູ່ໃນລົມຫາຍໃຈຂອງເຮົາອາດຈະສະດຸດເຂົ້າກັບກິ່ນ ຊຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນກຳລັງຈະເກີດເປັນພະຍາດມະເຮັງ.ຊາວຕາເວັນຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຸກມື້ນີ້ຍັງກວດພິຈາລະນາເຫັນ ເມື່ອພະຍາດເປັນມາກ່ອນແລ້ວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກແກ່ການປິ່ນປົວ, ອີກສາເຫດໜຶ່ງນັ້ນກໍ່ອາດເປັນເພາະອາການທີ່ສະແດງເຊັ່ນ: ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍຫລືອາດຈະເຈັບທ້ອງກໍ່ເປັນອາການຂອງພະຍາດອື່ນໄດ້ນໍາອີກ.ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ສະຫລຸບເລື່ອງນີ້ວ່າຄວນຈະມີການສຶກສາກວ້າງກວ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທົດສອບໄດ້ຜົນວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນກ່ອນ ຈຶ່ງອາດນຳໄປໃຊ້ທົ່ວໄປໄດ້.

Post a Comment

0 Comments