ວິທີຈັດການກັບແຜພຸພອງ... ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອງໄດ້..

ເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບແຜພຸພອງໄດ້ບໍ? ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີການຮັກສາແຜພຸພອງທີ່ເຈົ້າອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ຊຶ່ງມັນມີປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ແຜຫາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກະທຽມ: ກະທຽມມີຄຸນສົມບັດໃນການຮັກສາທີ່ໜ້າອັດສະຈັນອີກທັງຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາແຜພຸພອງ ການກິນກະທຽມສົດມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ເຈົ້າຍັງນຳກະທຽມມາໃຊ້ເທິງຮ່າງກາຍບໍລິເວນທີ່ມີອາການເຈັບແສບມັນຈະຊ່ວຍດູດຊຶມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃຊ້ນົມຮັກສາຄວາມເຈັບປວດ: ໃຊ້ສຳລີ ແລະ ຈຸ່ມລົງໃນນົມ ຈາກນັ້ນທາບໍລິເວນທີ່ມີອາການເຈັບປວດ ເຮັດແບບນີ້ຕະຫຼອດທັງມື້ ແລະ ຢ່າເຊັດອອກ

ໃຊ້ນ້ຳແຂງ: ໃຊ້ນ້ຳແຂງເທິງແຜພຸພອງຂອງເຈົ້າ ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການບວມ ແລະ ຫຼຸດການອັກເສບວານິນລາ: ເຈົ້າອາດຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ ປະລິມານທາດເຫຼົ້າໃນວານິນລາພຽງນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜພຸພອງແຫ້ງໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການລະຄາຍເຄືອງ

ນ້ຳມັນຜັກຫອມລາບ: ຜັກຫອມລາບມີຄຸນສົມບັດໃນການຕ້ານໄວຣັສຢ່າງເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ກັບຜິວ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມັກກິ່ນຂອງກະທຽມ ນີ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີສຳລັບເຈົ້າທີທຮີອອຍ (Tea Tree Oil): ນ້ຳມັນເກົ່າແກ່ຊະນິດນີ້ໃຊ້ສຳລັບຮັກສາສິວ ແຕ່ກໍສາມາດໃຊ້ກັບແຜພຸພອງໄດ້ ທານ້ຳມັນລົງໃນບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຢ່າເຊັດອອກ ມັນອາດຈະແສບແນ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ

ພຽງເທົ່ານີ້ອາການບາດແຜພຸພ່ອງກໍ່ຈະດີຂື້ນເອງ...

Post a Comment

0 Comments