ຈຸດລັບຈຸດສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ...

ຈຸດລັບຂອງຜູ້ຍິງເປັນບໍລິເວນທີ່ບອບບາງມີຄວາມອັບຊື້ນ, ການເບິ່ງແຍງຜິວໜັງບໍລິເວນຈຸດລັບຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຫາກເບິ່ງແຍງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອາດເກີດການລະຄາຍເຄືອງລວມໄປເຖິງການຕິດເຊື້ອໄດ້.1. ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ສະບູ່ ແລະ ສານເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ມີລິດລະຄາຍເຄືອງເຊັ່ນ: ສະບູ່ແຫລວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນດ່າງສູງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄວນຫລີກລ້ຽງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີກິ່ນຫອມ ເນື່ອງຈາກກໍ່ໃຫ້ເກີດການແພ້ໄດ້, ຄວາມຈິງແລ້ວໃຊ້ນ້ຳທຳມະດາເຮັດຄວາມສະອາດກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ

2. ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ເຈ້ຍຊຳລະທີ່ມີສີ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ, ເຈ້ຍຊຳລະຊະນິດປຽກທີ່ມີແອນກໍຮໍອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ລວມທັງສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນຫອມ ແລະ ສານກັນບູດທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແພ້ໄດ້.3. ເບິ່ງແຍງໃຫ້ແຫ້ງສະອາດຢູ່ສະເໝີ ເນື່ອງຈາກຄວາມອັບຊື້ນເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ ໂດຍການປ່ຽນສະລິບຫລັງການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ມີເຫື່ອອອກຫລາຍ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ກຳລັງມີປະຈຳເດືອນຄວນປ່ຽນຜ້າອະນາໄມເລື້ອຍໆ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຜ້າອະນາໄມທີ່ມີກິ່ນຫອມ.

4. ຄວນຊັກສະລິບໃຫ້ສະອາດ ລ້າງແຟ໋ບຫລືນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດອອກໃຫ້ໝົດ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມ.

5. ຫລີກລ້ຽງການຮຸກຖູ ຂັດຖູບໍລິເວນຈຸດລັບ6. ຖ້າເກີດອາການຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນມີຜື່ນແດ,ງ ມີອາການຄັນຄວນປຶກສາແພດ ບໍ່ຄວນຊື້ຢາທາເອງ ເພາະອາດບໍ່ກົງພະຍາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາການເປັນຫລາຍຂຶ້ນໄດ້.

Post a Comment

0 Comments