ມາຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຂອງກາກກາເຟ ວ່າດີປານໃດ ?

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າກາກຂອງກາເຟເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ ເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍ.1. ໃຊ້ໄລ່ແມງໄມ້, ມົດ, ປວກ: ພຽງແຕ່ນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟໄປໂຮຍອ້ອມຮອບແຈເຮືອນກໍ່ສາມາດກໍາຈັດຈໍາພວກມົດ, ປວກ, ແມງໄມ້ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີກິ່ນຂິວໆອີກຕໍ່ໄປ.

2. ໃຊ້ຂັດຜິວ: ພຽງແຕ່ນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟໄປປະສົມກັບນໍ້າມັນໝາກກອກ ແລ້ວນໍາມາຂັດຜິວໜ້າ ແລະ ຜິວກາຍໃນເວລາອາບນໍ້າປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກກໍ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວ, ນຸ່ມ, ຊຸ່ມຊື່ນຂື້ນໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄີມຂັດຜິວລາຄາແພງໆ.3. ໃຊ້ຂັດຖູໝໍ້: ຫາກໝໍ້ທີ່ທ່ານໃຊ້ເປັນປະຈໍາມີຄັວນໄຟດໍາ ຫຼື ມີເສດອາຫານທີ່ລ້າງອອກຍາກທີ່ຕິດຢູ່ກໍ່ສາມາດໃຊ້ກາກກາເຟປະສົມກັບນໍ້າແລ້ວນໍາມາຂັດ, ຖູໝໍ້ເບົາໆ ແລະ ຖູຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລ້ວໝໍ້ຂອງທ່ານກໍ່ຈະສະອາດຂື້ນ.

4. ສ້າງຄວາມຫອມພາຍໃນເຮືອນ: ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມັກດື່ມກາເຟຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ສາມາດນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟຫໍ່ໃສ່ແພແລ້ວມັດໄປແຂວນໄວ້ກ້ອງເຄື່ອງປັບອາກາດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາຍໃນເຮືອນມີກິ່ນຫອມຂອງກາເຟທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຍັງສາມາດຊ່ວຍດັບກິ່ນອັບໃນຫ້ອງນໍ້າໄດ້ນໍາອີກດ້ວຍ.5. ຊ່ວຍເລັ່ງຫົວກະລົດໃຫ້ໃຫຍ່ໄວ: ໃຊ້ກາກກາເຟປະສົມກັບດິນທີ່ໃຊ້ປູກຫົວກະລົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະລົດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວກ່ວາປົກກະຕິ.

Post a Comment

0 Comments