ດູແລໜ້າເອິກ…ໃນເວລາຖືພາ...

“ເປັນຜູ້ຍິງຢ່າຢຸດງາມ” ຄໍາໆນີ້ໃຊ້ໃດ້ກັບຜູ້ຍິງໄວ ແມ້ຈະເປັນໃນຊ່ວງຖືພາ ທ່ານກໍ່ບໍ່ຄວນລະເລີຍ ເລື່ອງຄວາມສວຍຄວາມງາມເດີ່ ແຕ່ທ່ານທີ່ກຳລັງຖືພານັ້ນ ມີເລື່ອງດຽວທີ່ຄວນລະວັງຄືຄວາມປອດໄພ.ໃນຊ່ວງຖືພາຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະມີການປ່ຽນແປງ ສັງເກດໃດ້ງ່າຍຄືທ່ານຈະມີໜ້າເອິກໃຫຍ່ ຈາກໜ້າເອິກນ້ອຍໆ ກາຍເປັນໜ້າເອິກທີ່ອວບອີ່ມເລີຍທີດຽວ.ເມື່ອທ່ານຮູ້ໂຕວ່າມີການປ່ຽນແປງຂອງຮູບຮ່າງ ເວລາໃສ່ເສື້ອຜ້າແລ້ວອຶດອັດບໍ່ສະບາຍໂຕ ທຳອິດຕ້ອງປ່ຽນຢ່າງໄວຄືຊຸດຊັ້ນໃນ ເພາະຈະມາໃສ່ຊຸດນ້ອຍໆຄືເມື່ອກ່ອນບໍ່ໃດ້ແລ້ວ ທ່ານຄວນປ່ຽນທັ້ງເສື້ອໃນແລະ ສະຫຼິບ ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໜ້າເອິກຕະຫຼອດ 9 ເດືອນ.

ດູແລໜ້າເອິກ…ໃນເວລາຖືພາປ່ຽນມາໃສ່ຊຸດຊັ້ນໃນທີ່ພໍກັບຂະໜາດຂອງໜ້າເອິກ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ອຶດອັດ, ຮູ້ສຶກສະບາຍໃນເວລາເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໝົດມື້ .
ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວບໍລິເວນໜ້າເອິກຂອງທ່ານ ດ້ວຍອອຍຫຼືໂລຊັ້ນເພື່ອໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບບໍລິເວນ ໜ້າເອິກທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຢ່າງໄວ ພ້ອມທັ້ງຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຜິວແຕກລາຍໄດ້ອີກ.

Post a Comment

0 Comments