ຫົວຜັກບົ່ວແດງ!!!ວາງກ້ອງຝ່າຕີນກ່ອນນອນ ຊ່ວຍລ້າງພິດໄດ້...

ຮູ້ບໍ່ວ່າຫົວຜັກບົ່ວແດງມີປະສິດພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ແບັກທີເຣຍ, ສາມາດຊ່ວຍລ້າງອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງນອນຫລັບ ມື້ນີ້ແອດມີເຄັດລັບເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ດ້ວຍການນຳຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການລ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮົາ ມາເບິ່ງວິທີການກັນເລີຍ.ວິທີການຄື

1.ນຳຫົວຜັກບົ່ວແດງມາຊອຍບາງໆ ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງແນ່ໃຈກ່ອນວ່າຫົວຜັກບົ່ວແດງທີ່ນຳມາໃຊ້ນັ້ນປອດສານພິດ, ບໍ່ມີຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລ້ວລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ, ແຊ່ນ້ຳສະອາດຖິ້ມໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນນຳມາຊອຍ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ໄວ້ກ້ອງຝ່າຕີນກ່ອນໃສ່ຖົງຕີນແລ້ວໃສ່ໄວ້ແບບນັ້ນໝົດຄືນ.

2.ການວາງຫົວຜັກບົ່ວແດງໃຫ້ວາງຢູ່ສ່ວນທີ່ແປທີ່ສຸດຂອງຝ່າຕີນໂດຍຄຸນສົມບັດໃນການປິ່ນປົວຂອງຫົວຜັກບົ່ວແດງນັ້ນຄື: ຫົວຜັກບົ່ວແດງຈະຄ່ອຍໆດູດຊຶມຂຶ້ນໄປຈາກຝ່າຕີນແລ້ວຊ່ວຍກະຕຸ້ນທຸກຈຸດທີ່ຢູ່ຕີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທັງໝົດເພື່ອກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ລ້າງສານພິດຕ່າງໆຜ່ານຝ່າຕີນປະໂຫຍດຂອງການນຳຫົວຜັກບົ່ວແດງວາງໄວ້ກ້ອງຕີນກ່ອນນອນ

1.ເລືອດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ ປາສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ ດ້ວຍກົດຟອດຟໍລິກຈາກຫົວຜັກບົ່ວແດງຈະຖືກດູດຊຶມ ແລະ ຈະຟອກເລືອດ.

2.ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຈະຖືກກຳຈັດໄປ.3.ເຮັດໃຫ້ກິ່ນຕີນດີຂຶ້ນ.

ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ວ່າຂອງງ່າຍໆໃກ້ໂຕກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ຍັງງ່າຍຕໍ່ການນຳໄປໃຊ້ແທ້ລອງເບິ່ງກັນກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ ເພາະເປັນການນຳທຳມະຊາດມາບຳບັດຮ່າງກາຍ ໃຜສົນໃຈວິທີນີ້ກໍ່ໄປລອງເຮັດກັນເບິ່ງ.

Post a Comment

0 Comments