ເປິດໄຟນອນເຮັດໃຫ້ອ້ວນງ່າຍ...ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົວ!!!

ການເປິດໄຟນອນຈະເຮັດໃຫ້ອ້ວນຂື້ນງ່າຍ ຫາກເປັນຜູ້ຍິງແລ້ວ ການເປິດໄຟນອນຈະເຮັດໃຫ້ພຸງໃຫຍ່ຂື້ນ ທີມນັກວິໃຈຂອງສະຖາບັນວິໄຈພະຍາດມະເຮັງໃນລອນດອນ ໄດ້ສຶກສາກັບແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນບັນຍາຍເຖິງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟໃນຫ້ອງນອນ ແລະ ນຳໄປປຽບທຽບກັບຄວາມອ້ວນຂອງຮ່າງກາຍ.ສາດສະດາຈານ Anthony Edward Lowe ຫົວໜ້າຂະນະວິໄຈກ່າວວ່າ: ໃນກຸ່ມຄົນຫຼາຍໆ ເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການຖືກແສງສະຫວ່າງຍາມກາງຄືນ ກັບການມີນ້ຳໜັກເກິນ ແລະ ອ້ວນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານຫຼາຍພໍທີ່ຈະລົງຄວາມເຫັນໄດ້ວ່າ ຫາກດັບໄຟນອນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກໂຕຫຼຸດລົງໄດ້ ອາດຈະມີເຫດຜົນອື່ນກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ແຕ່ການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈຶ່ງຄວນມີການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ.ກຸ່ມນັກວິຊາການໃຫ້ຄວາມເຫົນເພີ່ມວ່າ ເຫດທີ່ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວພັນກັບຄວາມອ້ວນ ອາດຈະເປັນເພາະແສງໄຟໄປລົບກວນໂມງຊີວະພາບ ເຊິ່ງການພັດທະນາການຕັ້ງແຕ່ມະນຸດຍຸກຕົ້ນໆ ຄອຍປຸກໃຫ້ມະນຸດແຂ່ງຂັນຍາມກາງເວັນ ແລະ ພັກຜ່ອນຕອນກາງຄືນ. ນອກຈາກນີ້ ສະແດງວ່າຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ອາລົມ, ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ແມ້ແຕ່ການກິນອາຫານດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments