ໃຈຮ້າຍເລື້ອຍໆ ລະວັງອະໄວຍະວະສຳຄັນຖືກທໍາຮ້າຍ...

ເຮົາທຸກຄົນຈະໜີບໍ່ພົ້ນອາລົມຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຮ້າຍນີ້ໜ້າຢ້ານ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຈຮ້າຍສຸດໆ ແລະ ລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ເປັນໄດ້ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍຖ້າເຮົາມີສະຕິພໍສາມາດລະງັບຄວາມຮ້າຍໃຫ້ໃຈເຢັນລົງໄດ້ຈະສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານອາລົມຂອງເຮົາ ເພາະຍິ່ງເຮົາເຈັບ, ແຄ້ນ, ຮ້າຍຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດຮູ້ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນພາຍໃນນໍາອີກ.1.ຜິວໜັງເວລາເຮົາຮ້າຍສະຫມອງຈະຂັບສານພິດອອກມາສູ່ເລືອດ ຊຶ່ງຈະກະຕຸ້ນຮູຂຸມຂົນ ເປັນເຫດໃຫ້ຮູຂຸມຂົນອັກເສບ.

2.ມົດລູກ ແລະ ຕ່ອມນ້ຳນົມ ເມື່ອເຮົາຮ້າຍຫລາຍໆຕ່ອມນ້ຳນົມຈະຖືກທຳຮ້າຍ ແລະ ເມື່ອເຮົາຫລຸດລະດັບຄວາມຮ້າຍລົງມົດລູກກໍ່ຈະຖືກທຳຮ້າຍອີກຕໍ່ໜຶ່ງ.

3.ຕ່ອມໄທລອຍ ເມື່ອເຮົາຮ້າຍເລື້ອຍໆການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍຈະຫລຸດປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກງານລົງ.4.ສະຫມອງ ເມື່ອເຮົາຮ້າຍເລືອດໃນປະລິມານຫລາຍຈະຂຶ້ນໄປທີ່ສະຫມອງ ລວມເຖິງຄວາມດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກງານຂອງສະຫມອງຊ້າລົງ.

5.ປອດ ເມື່ອຜູ້ຍິງຮ້າຍຈະເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້ອນຂຶ້ນບໍ່ສາມາດຜ່ອນຄາຍໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປອດ.6.ກະເພາະອາຫານ ຄວາມຮ້າຍຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງກະເພາະອາຫານໜ້ອຍລົງ ແລະ ຊ້າລົງ.

7.ຫົວໃຈ ເມື່ອຮ້າຍເລືອດຈະໄປລ້ຽງສະຫມອງຫລາຍເຮັດໃຫ້ໄປລ້ຽງກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຫລຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນຫລາຍເທົ່າ.8.ຕັບ ນໍ້າຕານໃນເລືອດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຮ້າຍ, ກົດໄຂມັນຈະແຕກໂຕ ເຮັດໃຫ້ເກີດສານພິດໃນເລືອດ ແລະ ຈຸລັງຕັບຫລາຍຂຶ້ນ.

ອາການໃຈຮ້າຍມີແຕ່ຜົນເສຍບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຄວບຄຸ່ມອາລົມຈະດີທີ່ສຸດ.

Post a Comment

0 Comments