ໝາກເລັ່ນ ຊ່ວຍຮັກສາການເປັນຫວັດໄດ້!!!

ເຖິງຝົນບໍ່ຕົກກໍ່ເປັນຫວັດແດດໄດ້ ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ຍິ່ງໄລຍະນີ້ຕ້ອງເປັນຫວັດ “ໝາກເລັ່ນ” ຊ່ວຍໄດ້ເພາະວິຕາມິນຊີນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ໃນຫມາກໄມ້ສົ້ມໆ ໝາກເລັ່ນທີ່ສາວໆນິຍົມໃຊ້ຊ່ວຍເລື່ອງຄວາມງາມທັງກິນ, ທັງຊອຍແປະໜ້າສ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວພັນກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ຈະກິນເປັນໜ່ວຍກໍ່ໄດ້ຫລືຈະໃຫ້ງ່າຍ ບີບເປັນນ້ຳດື່ມຍິ່ງດີ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບຄົົນທີ່ເສຍທ່າເປັນຫວັດແດດໄປແລ້ວບໍ່ເປັນຫຍັງ ວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ພັກຜ່ອນຫລາຍໆ, ດື່ມນ້ຳມື້ລະ 6-8 ຈອກ ເພື່ອຫລຸດການສູນເສຍເຫື່ອໃນລະດູຮ້ອນ, ທາງທີ່ດີຄວນຫລີກລ້ຽງການອອກແດດຈັກໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແດດຕອນ 10.00-15.00 ໂມງ.

Post a Comment

0 Comments