ການສັກລາຍໃນຜີວ ສ່ຽງມະເຮັງ

ສະມາຄົມແພດຜິວໜັງອອກມາເຕືອນຄົນນິຍົມ ”ສັກລາຍ” ລະວັງຜິວໜັງເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ, ຕິດເຊື້ອເລືອດອອກ, ບວມ, ຄັນເປັນໜອງ ແລະ ອື່ນໆ ອາດເຖິງຂັ້ນສ່ຽງມະເຮັງຖ້າໃຊ້ສີຜິດປະເພດ.ທ່ານໝໍ ເວສາລັດ ເວສົດໂກວິດ ສະມາຄົມແພດຜິວໜັງແຫ່ງປະເທດໄທເປີດເຜີຍວ່າ: ປະຈຸບັນການສັກລາຍໃນຜິວໜັງເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງແພ່ຫລາຍ, ບາງຄົນສັກເປັນແຟຊັນຄືດາລາຊື່ດັງ, ບາງຄົນສັກເພື່ອລຸດໄລຍະເວລາໃນການແຕ່ງໜ້າ ຕົວຢ່າງ: ການສັກຄິ້ວຖາວອນ, ສັກຮີມສົບສີບົວເປັນຕົ້ນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີຜູ້ສັກເຖິງຮ້ອຍລະ 5 ທີ່ຮູ້ສຶກເສຍໃຈເພາະຫລັງສັກອາດເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊີ່ງພົບໄດ້ຮ້ອຍລະ 75 ຂອງຜູ້ສັກທັງໝົດ ແບ່ງເປັນອາການທາງຜິວໜັງຮ້ອຍລະ 68 ຄື: ຕົກເກັດ, ຄັນ, ເລືອດອອກ, ບວມ, ຕຸ່ມນ້ຳເປັນໜອງ ສ່ວນອາການທົ່ວໄປຮ້ອຍລະ 7 ໄດ້ແກ່: ມຶນງົງ, ເຈັບຫົວ, ເປັນໄຂ້, ປວດເມື່ອຍ ແລະ ພາວະແຊກຊ້ອນຊຳເຮື້ອຈາກການສັກຮ້ອຍລະ 6 ເຊັ່ນ: ແຜເປັນ, ບວມເປັນໆເຊົາໆ ສ່ວນພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ຮຸນແຮງພົບໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ເກີດການແພ້ໃນບໍລິເວນທີ່ສັກ, ເຮັດໃຫ້ຜິວນູນປູດ ຫລື ເກີດເປັນແຜຊຳເຮື້ອເນື່ອງຈາກແພ້ສີທີ່ໃຊ້ສັກ.

ທ່ານໝໍ ເວສາລັດ ກ່າວວ່າ: ການສັກບໍ່ຖາວອນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄວນຈະໃຊ້ເຮນນາທີ່ມາຈາກທຳມະຊາດ ແຕ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມັກງ່າຍໃຊ້ຢາຍ້ອມຜົມເຄມີທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍສານ paraphenylene diamine ທົດແທນເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການເກີດອາການແພ້ຮຸນແຮງຈົນອາດເປັນແຜເປັນຖາວອນ ທັງນີ້ການຕິດເຊື້ອຈາກການສັກເກີດໄດ້ຈາກເຊື້ອຫລາຍຊະນິດຕັ້ງແຕ່ໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດບີ ແລະ ຊີ, ເຊື້ອເອດໄອວີ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ໄມໂຄແບັກທີເຣຍ, ເຊື້ອຣາ ແລະ ຊິຟິລິດ ເປັນຕົ້ນ.ສີດຳ ເປັນສີທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການສັກຫລາຍທີ່ສຸດ, ມີສ່ວນປະກອບຫລັກຄື: carbon black ທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຢາງລົດຍົນ, ພາສຕິກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳສີ ຊຶ່ງສ່ວນປະກອບຫລາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນຄົນ ເພາະມີການປົນເປື້ອນສານກໍ່ມະເຮັງໃນປະລິມານສູງເກີນກວ່າຄ່າທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເຖິງ 23, 500 ເທົ່າ ເຖິງວ່າສານກໍ່ມະເຮັງຈະພົບໃນປະລິມານສູງຫລາຍແຕ່ຈາກລາຍງານກ່ຽວກັບມະເຮັງຜິວໜັງພັດພົບຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກສານກໍ່ມະເຮັງ ແລະ ໂລຫະໜັກເຫລົ່ານີ້ເກາະກັນເປັນໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງເລເຊີລືບຮອຍສັກພົບວ່າເຮັດໃຫ້ຂະໜາດອານຸພາກຂອງສີສັກຫລຸດລົງໄດ້ເຖິງ 8 ເທົ່າ ແລະ ມີການປ່ອຍສານກໍ່ມະເຮັງຕ່າງໆອອກມາຈາກເມັດສີເປັນປະລິມານຫລາຍ ຖ້າປຽບທຽບທາງການແພດກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກຜູ້ປ່ວຍທີ່ປ່ຽນຂໍ້ສະໂພກທຽມຊະນິດທີ່ເບົ້າ ແລະ ຫົວກະດູກເປັນໂລຫະທັງຄູ່ຊຶ່ງພົບວ່າ ການຮຸກຖູຂະນະໃຊ້ເຮັດໃຫ້ມີປະຕິພາກໂລຫະອອກມາຈາກຂໍ້ທຽມກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະເພາະທີ່ ແລະ ກວດພົບປະລິມານໂລຫະໜັກໂຄບອນເພີ່ມປະລິມານຫລາຍຂຶ້ນໃນກະແສເລືອດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທາງປະສາດເຊັ່ນ: ເມື່ອຍ, ຍ່າງເຊ, ການຄົ້ນຄິດຫຼຸດລົງ (cognitive function), ທ່ານໝໍ ເວສາລັດ ກ່າວວ່າ:ໃນປະເທດໄທ ແລະ ໃນອີກຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກຍັງບໍ່ມີການຄວບຄຸມການສັກ ແລະ ສີທີ່ໃຊ້ສັກ ເຊີ່ງບໍ່ຖືວ່າເປັນຢາ ຫລື ເປັນເຄື່ອງສຳອາງ, ດັ່ງນັ້ນ ການຄວບຄຸມໃນປະຈຸບັນອາດເຮັດໄດ້ພຽງຜ່ານສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກເທົ່ານັ້ນ.

Post a Comment

0 Comments