ໜໍ່ໄມ້ຕົ້ມອັດປິບ ບໍ່ຕົ້ມຊ້ຳກ່ອນກິນອາດຕາຍບໍ່ຮູ້ໂຕ...

ໜໍ່ໄມ້ຕົ້ມອັດປີບຫລືບັນຈຸຖົງໃສ່ຖົງຢາງປົນເປື້ອນເຊື້ອຄອດຊີດຽມໂບທູລິນຳ ສ່ຽງຕໍ່ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ ແລະ ຢຸດຫາຍໃຈແນະນໍາໃຫ້ຕົ້ມ 15 ນາທີກ່ອນກິນ ຖ້າພົບປີບບວມ,ໂພງຢ່າເປີດຖ້ານ້ຳແຊ່ມີຟອງ, ກິ່ນເໝັນ, ຢ່າຊິມໃຫ້ທຳລາຍໂດຍຝັງດິນ ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິຫລັງຈາກບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ຕາມົວ, ລິ້ນແຂງ, ຊາຕາມມືໃຫ້ຮີບພົບໝໍດ່ວນ.ປະຊາຊົນທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກໜໍ່ໄມ້ຕົ້ມອັດປີບຫລືບັນຈຸໃນຖົງ ໃສ່ຖົງຢ່າງໂດຍສະເພາະເມນູທີ່ໃຊ້ເປັນຜັກກັບແຈ່ວຫລືໃຊ້ຕຳເຊັ່ນ: ໃສ່ປະສົມລວມໃນຕຳສົ້ມ, ຊຸບໜໍ່ໄມ້ເປັນຕົ້ນ ກ່ອນນຳມາບໍລິໂພກທຸກຄັ້ງຂໍໃຫ້ນຳມາຕົ້ມຊ້ຳນ້ຳໃຫ້ຝົດດົນ15ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທຸກຊະນິດທີ່ປົນເປື້ອນໃຫ້ຫມົດຖ້າພົບປີບທີ່ບັນຈຸໜໍ່ໄມ້ບວມບໍ່ຄວນຊື້ມາບໍລິໂພກ ໃນກໍລະນີທີ່ພົບມີກິ່ນຫລືສີຜິດປົກກະຕິບໍ່ຄວນນຳມາກິນຫລືລອງຊິມຢ່າງເດັດຂາດ ຂໍໃຫ້ນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມໂດຍການຝັງດິນ.

ເຊື້ອຄອດຊີດຽມໂບທູລິນຳ (Clostridium botulinum) ມີທັງໝົດ 4 ຊະນິດຄື:

1.ຊະນິດເອ ມີພິດຮຸນແຮງອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງຮ້ອຍລະ 60-702.ຊະນິດບີ ທົນຄວາມຮ້ອນສູງມີຊີວິດຢູ່ໃນອາຫານດົນກວ່າຊະນິດອື່ນອັດຕາການຕາຍຮ້ອຍລະ25

3.ຊະນິດອີ ພົບໃນອາຫານທະເລ

4.ຊະນິດເອຟ ພົບໃນອາຫານທະເລມີອັດຕາການຕາຍຕ່ຳ ຢ່າງໃດກໍ່ດີສານພິດເຫລົ່ານີ້ທຳລາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍການຕົ້ມໃຫ້ຝົດດົນ 15 ນາທີ.ຖ້າປະຊາຊົນກິນອາຫານທີ່ສົງໄສມີການປົນເປື້ອນສານພິດໂບທູລິນຳ ແລະ ມີອາການຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ອາການອ່ອນແຮງ, ມຶນຫົວ, ຕາມົວມົວ, ໜັງຕາຕົກ, ປາກແຫ້ງກືນບໍ່ໄດ້ ຫລືເວົ້າລຳບາກຊຶ່ງອາດມີອາການຖອກທ້ອງຫລືທ້ອງບວມໃຫຍ່ໄດ້ຕໍ່ມາກ້າມຊີ້ນຈະເກີດອຳມະພາດ, ເລີ່ມຈາກໜ້າລົງໄປຫາໄຫລ່ແຂນສ່ວນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ຕົ້ນຂາ ແລະ ນ່ອງຕາມລຳດັບ ຂໍໃຫ້ບອກພີ່ນ້ອງ ແລະ ຮີບພົບໝໍໂດຍໄວທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຢາຕ້ານພິດຫລືແອນຕີທັອກຊິນ (antitoxin) ແລະ ເບິ່ງແຍງລະບົບການຫາຍໃຈຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອປ້ອງກັນພາວະຫາຍໃຈລົ້ມເຫລວ.

ທີ່ມາ: www.siamok.com

Post a Comment

0 Comments