ເຈາະເລືອດກວດສຸຂະພາບ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອົດນ້ຳ...

ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີເປັນເລື່ອງດີທີ່ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດກັນໂດຍສະເລ່ຍຢ່າງນ້ອຍປີລະ 1 ເທື່ອ ເພື່ອຫລຸດບັນຫາສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຕົນເອງ ເພາະເມື່ອເຮົາຮູ້ແຕ່ດົນໆເຖິງບັນຫາຂອງສຸຂະພາບແລ້ວກໍ່ຈະສາມາດປັບວິຖີຊີວິດຫລືຫາວິທີປິ່ນປົວໄດ້ທັນກ່ອນຈະລຸກລາມຫຼາຍເກີນໄປ.ທັງນີ້ຫລາຍຄົນຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳແນະນຳທີ່ບອກວ່າຖ້າຈະເຈາະເລືອດກວດສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ຜົນຢ່າງກົງໄປກົງມາຄວນງົດນ້ຳ ແລະ ອາຫານຫລັງທ່ຽງຄືນ, ການເຈາະເລືອດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອົດນ້ຳ, ນໍ້າໃນທີ່ນີ້ຄືນ້ຳລ້າ, ບໍ່ນັບຈຳພວກນ້ຳຫວານ ເຖິງແມ່ນວ່າຕ້ອງເຈາະເລືອດກໍ່ສາມາດດື່ມນ້ຳໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອົດເພາະເມື່ອເຮົາອົດນ້ຳຕັ້ງແຕ່ທ່ຽງຄືນ ຂ້າມມາຈົນຮຸ່ງເຊົ້າກວ່າຈະໄດ້ເຈາະເລືອດເວລາຂ້າມຜ່ານຫລາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງ ອາດເຮັດໃຫ້ເລືອດມີຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຈົນອາດເຮັດໃຫ້ຜົນກວດເລືອດຄາດເຄື່ອນໄດ້ອີກ, ທີ່ຊັດເຈນຄືຜົນຫມາກໄຂ່ຫລັງ, ແຮ່ລີເຊີໄລບໍ່ກົງ ສຳລັບໃນສ່ວນຂອງການງົດອາຫານນັ້ນຍັງບໍ່ຊັດເຈນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າກວດຫາຫຍັງ.ສຳລັບການຜ່າຕັດຈຳເປັນຕ້ອງງົດນ້ຳ ແລະ ອາຫານ ເພາະນັ້ນກະທົບຕໍ່ການປິ່ນປົວເພາະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີອາຫານຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນກະເພາະເພື່ອປ້ອງການອາຈຽນທີ່ເປັນຜົນຈາກການດົມຢາສະຫລົບ.ນອກຈາກນີ້ຍັງແນະນຳເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ: ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີນັ້ນຄວນເຮັດຢ່າງນ້ອຍປີລະ 1 ເທື່ອ ແລະ ເລືອກໂປແກມການກວດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄືກັນທຸກປີຫລືການກວດສະເພາະຢ່າງກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດຊ້ຳໆກັນທຸກປີຄືຈະໄດ້ບໍ່ສິ້ນເປືອງເກີນໄປເຊັ່ນ: ປີນີ້ ເພີ່ມການກວດເຊັກເລື່ອງຫົວໃຈວ່າປົກກະຕິດີໃນປີໜ້າກໍ່ປ່ຽນໄປກວດໃນດ້ານອື່ນໃຫ້ລະອຽດເພີ່ມເຕີມເພື່ອເປັນການຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

Post a Comment

0 Comments