ວິທີກິນໝາກເລັ່ນໃຫ້ໄດ້ ໄລໂຄປີນ ຫລາຍທີ່ສຸດ!!!

ໄລໂຄປີນ (Lycopene) ເປັນສານສຳຄັນທີ່ພົບໄດ້ໃນໝາກເລັ່ນ, ຈັດເປັນສານປະກອບໃນກຸ່ມແຄໂລທີນອຍຊະນິດໜຶ່ງໃນ 600 ຊະນິດ ພົບໄລໂຄປີນໄດ້ໃນໝາກເລັ່ນ, ໝາກໂມ, ໝາກສີດາສີບົວ ແລະ ໝາກຫຸ່ງສຸກເປັນຕົ້ນ ພົບໄລໂຄປີນໃນປະລິມານຕັ້ງແຕ່ 0.9 9.30 ກຣາມ ໃນ100 ກຣາມ ຂອງໝາກເລັ່ນສົດ.ໄລໂຄປີນ ເປັນສານປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກມີລາຍງານວ່າມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະການຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດມະເຮັງທີ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດຄື: ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ, ຮອງລົງມາຄືມະເຮັງປອດ, ກະເພາະອາຫານ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນປະໂຫຍດຂອງການໄດ້ຮັບໄລໂຄປີນ ໃນການຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງຕັບອ່ອນ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່(colon) ທະວານໜັກ, ຄໍຫອຍ, ຊ່ອງປາກ, ເຕົ້ານົມ ແລະ ປາກເປັນຕົ້ນ.

ຄວນກິນໝາກເລັ່ນສົດຫລືໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານການປຸງອາຫານແລ້ວຄວາມເຊື່ອວ່າຂອງສົດດີກວ່າຂອງທີ່ປຸງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເປັນຈິງສະເໝີໄປ ໃນກໍລະນີຂອງໝາກເລັ່ນເປັນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນໝາກເລັ່ນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ການຢຶດຈັບຂອງໄລໂຄປີນກັບເນື້ອເຍື່ອຂອງໝາກເລັ່ນອ່ອນໂຕລົງເຮັດໃຫ້ໄລໂຄປີນຖືກຮ່າງກາຍນຳໄປໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າ ນອກຈາກນີ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນໝາກເລັ່ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ໄລໂຄປີນປ່ຽນຮູບແບບ(ຈາກໄລໂຄປີນຊະນິດ“ອອນຊານ” (all-trans-isomers) ເປັນຊະນິດ“ຊິສ” (cis -isomers))ຄື: ເປັນຊະນິດທີ່ລະລາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ໝາກເລັ່ນສົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝາກເລັ່ນຊະນິດໃດໃຫ້ໄລໂຄປີນສູງກວ່າກັນໂດຍທົ່ວໄປປະລິມານໄລໂຄປີນໃນຫມາກໄມ້ ແລະ ໝາກເລັ່ນສົດຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍແຕ່ເມື່ອນຳໝາກເລັ່ນສົດໄປຜ່ານກະບວນການຜະລິດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງຜະລິດຕະພັນໝາກເລັ່ນຊະນິດຕ່າງໆພົບວ່າປະລິມານໄລໂຄປີນສູງຂຶ້ນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກມີການຜ່ານກະບວນການເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນອາຫານອີຕາລຽນ, ພວກພິຊຊາ, ສະປາເກັດຕີທີ່ມີການແຕ່ງລົດດ້ວຍຊອດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນໝາກເລັ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນ (Tomato paste) ທີ່ຜະລິດຈາກໝາກເລັ່ນຈຶ່ງເປັນແຫລ່ງໃຫ້ໄລໂຄປີນທີ່ດີ.

Post a Comment

0 Comments