ໄພງຽບຈາກກ່ອງໂຟມ...ທີ່ເຮໄາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ!!!

ຫລາຍຄົນອາດຈະເຄີຍຊິນກັບການຮັບປະທານອາຫານແບບໃສ່ກ່ອງໂຟມ ເພາະສະດວກວ່ອງໄວ ກິນທີ່ໃດກໍ່ໄດ້, ປະຫຍັດເວລາເຮັດອາຫານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກິນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງລ້າງອີກ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າກ່ອງໂຟມກໍ່ແຝງໄປດ້ວຍໄພຮ້າຍທີ່ອາດຂ້າຊີວິດທ່ານໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຈຸພັນທ໌ ບໍລິສັດບັນຈຸພັນເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ວ່າ: ກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ຕາມທ້ອງຕະຫລາດທົ່ວໄປເປັນຂອງເສຍເຫລືອສີດຳໆ ຈາກກະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕລ່ຽມ ປະກອບກັບສານສະໄຕລີນ (Styrene) ມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮອລ໌ໂມນເອດໂຕເຈນ(Estrogen) ໃນເພດຍິງ, ອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ບັນຈຸກ່ອງໂຟມ ຈຶ່ງເປັນແຫລ່ງສະສົມສານສະໄຕລີນ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ອອກລິດເຮັດໃຫ້ສະຫມອງມຶນງົງ, ສະຫມອງເສື່ອມງ່າຍ, ຫງຸດຫງິດງ່າຍ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງອີກ 3 ຊະນິດ ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍຮັບປະທານເຂົ້າໄປຫລາຍໆ ມີໂອກາດສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງຕອ່ມລູກໝາກ ຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງມີໂອກາດເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ທັງສອງເພດບໍ່ວ່າຍິງຊາຍມີໂອກາດສູງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຕັບ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ດື່ມແອວກໍຮອລ໌ເປັນປະຈຳກໍ່ຕາມ.ສຳລັບສານສະໄຕລີນ ຖືເປັນສານອັນຕະລາຍທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດຂຶ້ນບັນຊີວ່າເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ ແມ່ຍິງມີລູກທີ່ຮັບປະທານອາຫານບັນຈຸໃນກ່ອງໂຟມ ລູກມີໂອກາດສະຫມອງເສື່ອມ, ອະໄວຍະວະບາງສ່ວນພິການ ສ່ວນຄົນທົ່ວໄປຖ້າຮັບປະທານອາຫານກ່ອງໂຟມທຸກມື້ ມື້ລະກ່ອງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 10 ປີ ຈະມີໂອກາດສ່ຽງເປັນມະເຮັງສູງກວ່າຄົນປົກກະຕິເຖິງ 6 ເທົ່າ

ທັງນີ້ ຜູ້ບໍລິໂພກມີໂອກາດໄດ້ຮັບສານສະໄຕລີນ ໃນກ່ອງໂຟມໄດ້ງ່າຍເຖິງ 5 ປັດໄຈໄດ້ຄື:

1. ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນ ຫລື ເຢັນລົງ ເຮັດໃຫ້ສະໄຕລີນຊຶມເຂົ້າສູ່ອາຫານໄດ້ສູງ.2. ຖ້າປຸງອາຫານໂດຍໃສ່ນ້ຳມັນ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ, ແອນກໍຮອລ໌ ຈະດູດສານສະໄຕລີນ ຈາກກ່ອງໂຟມໄດ້ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ.

3. ຖ້າຊື້ອາຫານໃສ່ກ່ອງຖິ້ມໄວ້ດົນໆບໍ່ໄດ້ຮັບປະທານ ອາຫານຈະດູດສານສະໄຕລີນ ໄດ້ຫລາຍ.4. ຖ້ານຳອາຫານທີ່ບັນຈຸໂຟມເຂົ້າໄມໂຄເວຟ ສະໄຕລີນຈະໄຫລອອກມາໃນປະລິມານຫລາຍ.

Post a Comment

0 Comments