ແຊ່ນ້ຳຮ້ອນຜິດວິທີຮ່າງກາຍປັບບໍ່ທັນ ເລືອດສຸກອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍ...

3ກຸ່ມທີ່ບໍ່ຄວນລົງແຊ່ນ້ຳຮ້ອນຄື:- ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດຊຳເຮື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດເບົາຫວານ.

- ກຸ່ມຍິງຖືພາ.

- ຜູ້ເປັນພະຍາດຜິວໜັງຈາກກໍລະນີທີ່ມີຂ່າວນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນໜຶ່ງໝົດສະຕິຫລັງລົງໄປແຊ່ນ້ຳຮ້ອນ ທີ່ແຂວງກະບີ່ ປະເທດໄທ

ກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເກີດເລື້ອຍໆກໍ່ຕາມ ແຕ່ເມື່ອເປັນແລ້ວມີອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດເນື່ອງຈາກການລົງໄປແຊ່ນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າຮ່າງກາຍ ຄືສູງກວ່າ 37 ອົງສາ ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດປັບໂຕໄດ້ທັນຈະກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນໄດ້.

ການແຊ່ນ້ຳອຸ່ນ, ນ້ຳພຸຮ້ອນ, ນ້ຳແຮ່ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນເລືອດໃນຮ່າງກາຍ, ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຄຽດຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຫລຸດຄວາມຄຽດໄດ້ ແຕ່ຂັ້ນຕອນການລົງແຊ່ຕ້ອງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕ.ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຄວນລົງແຊ່ໃນນ້ຳປະເພດນີ້ມີ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

1.ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ: ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ມີຜົນຕໍ່ຫລອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເບົາຫວານຈະມີຄວາມສ່ຽງເກີດບາດແຜພອງທີ່ຜິວໜັງທີ່ຕີນອາດພົບການຕິດເຊື້ອນໍາມາໄດ້.2.ຍິງຖືພາ: ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍລວມທັງມົດລູກຈະຂະຫຍາຍໂຕ ອາດເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເດັກນ້ອຍໃນມົດລູກ ແລະ ຕົນເອງໄດ້.

3.ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດເຊື້ອຫລືມີບາດແຜ: ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຫລາຍຂຶ້ນໃນກໍລະນີຂອງການແຊ່ນ້ຳຄວນອ່ານຄຳແນະນຳ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສັງເກດອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳທີ່ລະບຸໄວ້ ຊຶ່ງອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 40 ອົງສາ ແລະ ບໍ່ຄວນແຊ່ຢູ່ໃນນ້ຳຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ, ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງຄື ກ່ອນລົງແຊ່ນ້ຳໃຫ້ອາບນ້ຳເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ 20 ນາທີ ແລະ ຈຸ່ມມືທົດສອບຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ຳຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆຢ່ອນໂຕລົງແຊ່ໃນນ້ຳຮ້ອນຢ່າງຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສະພາບເຂົ້າກັບນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ແຊ່ປະມານ 10 ນາທີ.

Post a Comment

0 Comments