ເຕົ້າຮູ້ອາຫານສຸດປະຢັດ ກັບຄຸນສົມບັດທາງສານອາຫານຊັ້ນດີ...

ເຕົ້າຮູ້ເປັນຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫລືອງທີ່ຫາກິນໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບເພາະເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ແລະ ເປັນແຫລ່ງຂອງໂປຕີນຄຸນນະພາບ ເນື່ອງຈາກໃນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັນ ເຕົ້າຮູ້ຈະມີໂປຕີນຫລາຍກວ່າຊີ້ນສັດບາງຊະນິດເຖິງ 2 ເທົ່າ ແຕ່ມີໄຂມັນໜ້ອຍກວ່າ 4 ເທົ່າ ແລະ ມີໄຂມັນຊະນິດບໍ່ດີໜ້ອຍກວ່າເຖິງ 7 ເທົ່າ.ນອກຈາກນີ້ໂປຕີນໃນເຕົ້າຮູ້ຍັງປະກອບໄປດ້ວຍກົດອະມິໂນຈຳເປັນທັງ 8 ຊະນິດ ທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດສັງເຄາະຂຶ້ນເອງໄດ້ທັງຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍສານເລຊິຕິນທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກງານຂອງລະບົບປະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊົງຈຳ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຂະບວນການຕ່າງໆພາຍໃນຈຸລັງໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງເກັດເລືອດໄດ້ໃນຖົ່ວເຫລືອງຍັງມີໄຟໂຕເອດໂຊເຈນ ຊຶ່ງມີລິດເປັນສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະໃນກຸ່ມໂພລີຟີນອນຈຶ່ງດີສຳຫລັບຜູ້ຍິງໃນໄວທອງເພາະຊ່ວຍບັນເທົາອາການຊຶ່ງເປັນຜົນຂ້າງຄຽງຈາກພາວະໝົດປະຈຳເດືອນລວມທັງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງໃນມົດລູກໄດ້ນໍາອີກ.ຊື້ເຕົ້າຮູ້ແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ?

ດ້ວຍຄວາມເປັນເມນູປະຫຍັດແຕ່ຄຸນປະໂຫຍດເປັນເລີດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໄດ້ວ່າໃຜຫລາຍຄົນອາດເກີດແນວຄິດທີ່ຈະຫາຊື້ເຕົ້າຮູ້ມາເຮັດເປັນອາຫານ ຊຶ່ງກໍ່ຄວນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເລືອກຊື້ທີ່ຖືກວິທີເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບເນື່ອງຈາກເຕົ້າຮູ້ທີ່ວາງຂາຍຕາມຕະຫລາດນັ້ນຈະມີຢູ່ນຳກັນຫລາຍປະເພດທັງເຕົ້າຮູ້ອ່ອນ, ເຕົ້າຮູ້ແຂງ ແລະ ເຕົ້າຮູ້ເຫລືອງບາງຊະນິດເປັນແຜ່ນທີ່ຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງ ແລະ ບາງຊະນິດກໍ່ບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະຢ່າງດີ

ການເລືອກຊື້ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສົດ,ໃໝ່, ມີສີຂາວນວນ, ມີກິ່ນຫອມ, ບໍ່ມີເມືອກຫລືມີກິ່ນເໝັນສົ້ມ ແລະ ບັນຈຸຢູ່ໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດ ສຳຫລັບເຕົ້າຮູ້ແບບບັນຈຸພາຊະນະທີ່ມີຂາຍຢູ່ໃນຊຸບເປີມາເກັດວິທີການເລືອກຊື້ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ມື້ຜະລິດ, ມື້ໝົດອາຍຸ, ລັກສະນະຂອງບັນຈຸລວມທັງຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນວ່າຍັງເປັນປົກກະຕິຢູ່ຫລືບໍ່.ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຕົ້າຮູ້ເປັນຜະລິດຕະພັນແປຮູບຈາກຖົ່ວເຫລືອງທີ່ບູດເສຍງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີເຄັດລັບການເກັບເຕົ້າຮູ້ໃຫ້ຢູ່ໄດ້ດົນໆມາຝາກຄື: ໃຫ້ນຳມາແຊ່ໄວ້ໃນນ້ຳຕົ້ມສຸກທີ່ເຢັນແລ້ວຈົນຖ້ວມຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເຂົ້າຕູ້ເຢັນຊຶ່ງຈະຍືດອາຍຸການເກັບໄດ້ດົນຂຶ້ນປະມານ 7-15 ມື້ ແຕ່ຈະໃຫ້ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຫາຊື້ມາກິນໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍສຳລັບການເຮັດອາຫານແຕ່ລະມື້ກໍ່ພໍ.

Post a Comment

0 Comments