ສຽງໃສ!!!ດ້ວຍໝາກນາວດອງນໍ້າເຜິ້ງ...

ຖ້າມີອາການລະຄາຍຄໍ, ສຽງແຫ້ງ, ລອງນຳໝາກນາວມາລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວປະໄວ້ກັບເກືອທະເລຈົນໝາກນາວອ່ອນ ຈາກນັ້ນປາດໝາກນາວບາງໆ (ບໍ່ຕ້ອງລ້າງເກືອອອກ)ໃສ່ໃນຕຸກນໍ້າໄວ້ແລ້ວເທນ້ຳເຜິ້ງໃສ່ລົງໄປ, ປິດຝາດອງໄວ້ 3 ມື້ຈຶ່ງນຳໝາກນາວມາກິນ.ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການສຽງແຫ້ງດີຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າກິນໝາກນາວດອງນ້ຳເຜິ້ງເປັນປະຈຳທຸກມື້ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

Post a Comment

0 Comments