“ໝາກຫວ້າ” ໝາກໄມ້ພື້ນເມືອງຊ່ວຍຢຸດມະເຮັງ...

ໝາກຫວ້າ ເມື່ອສຸກຈະມີສີມ່ວງເຂັ້ມຈົນເຖິງດຳ ຄ້າຍໝາກອະງຸ່ນ ລົດຊາດຈະອອກຫວານ ແລະ ມີລົດຝາດເລັກໜ້ອຍ ນິຍົມເອົາມາກິນເລີຍ ຫຼື ເອົາມາເຮັດນ້ຳໝາກຫວ້າ, ເຢລລີ່ ແລະ ແຢມສານທີ່ມີຢູ່ໃນໝາກຫວ້າຈະເປັນສານກຸ່ມແອນໂທໄຊຍານິນ (ໄຊຍານິດິນ) ກົດເອລລາຈິກ, ກົດເຟີຣູລິກ ເຊິ່ງສານກຸ່ມນີ້ຈະມີລິດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ຕ້ານລິດຂອງສານກໍ່ມະເຮັງໂດຍພົບວ່າ ສາມາດຢຸດເຊລມະເຮັງປາກ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້.ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວເຮົາຕ້ອງໄປຊອກມາໄວ້ກິນແລ້ວເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ...

ທີ່ມາ: ມູນນິທິຊາວບ້ານ ປະເທດໄທ

Post a Comment

0 Comments