ບົດຟ້ອນພຣະລັກພຣະລາມ ມໍລະດົກ ຄວນຄ່າແກ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ລູກຫຼານ

ຊອກເລືອງລາວເກົ່າໆມາເລົ່າສູ່ຟັງ “ອາຈານໃດມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມບອກລູກບອກຫລານແດ່ຍ້ານສິໝົດໄປລ້າໆ”. ໂດຍ: Anousack Laos

"ປະຈຸບັນ"(ຈາກຊຸດຜ້າໄໝລາວປັກດີ້ງທີ່ສວມໃສ ກັບກາຍມາເປັນຜ້າແພຈາກຈີນທີ່ມີລາຄາຖືກແລະຫົວໂຂນທີ່ເປັນເອກະລັກແບບເກົ່າກໍ່ກັບກາຍເປັນແບບໃໝ່ຍ້ອນການຂາດທືນຮອນ(Money)ແຕ່ການສະແດງຍັງອານຸລັກຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າທີ່ສຸດ)+ ລະຄອນພະຣັກພະຣາມ ນາຕະສິນ ຫຼື ນາຕະກັມ (ລະຄອນໂຂນຂອງລາວ) [ຕໍ່]

-ນາຕະສິນ-ລະຄອນໂຂນລາວ ແມ່ນພັດທະນາຂື້ນໃນຣາຊສຳນັກລ້ານຊ້າງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະສະແດງເລື່ອງ"ພຼະຣັກ-ພຼະຣາມ" (ຽອ ຫຼື ຣາມາຍຍະ) ເຊິ່ງໃນພາກພື້ນສຸວັນນະພູມ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອິທິພົນລະຄອນໂຂນ ຣາມະກຽນ ມາຈາກອິນເດຍທັງສິ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຈະມີການສະແດງລະຄອນໂຂນໃນເລື່ອງດຽວກັນ ແຕ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະແບບສະບັບໃຜມັນ, ນອກນີ້ ນາຕະສິນ-ລະຄອນໂຂນລາວ ຍັງໄດ້ສະແດງເລື່ອງນິທານຊາດົກ, ວັນນະຄະດີທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ສັງສິນໄຊ , ການສະແດງປະເພດນີ້ ປະກອບມີ ໒ປະເພດຄື: ໂຂນແລະລະຄອນ໑. ໂຂນ ເປັນການສະແດງເລື່ອງພຼະຣັກ-ພຼະຣາມ ໃຊ້ຕົວສະແດງໄດ້ທັງຍິງແລະຊາຍ, ຕົວພຼະແລະຕົວນາງ ເປັນຍິງຫຼືຊາຍກໍ່ໄດ້.

໒. ລະຄອນ ເປັນການສະແດງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ແຕ່ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ສະແດງ.

#ຈາກນັກສະແດງໂຮງລະຄອນພະລັກພະລາມນະຄອນຫລວງພະບາງ

Post a Comment

0 Comments