ໄຂ່ຕົ້ມ ສາລະພັດປະໂຫຍດເພື່ອສຸຂະພາບ...

ໄຂ່ຕົ້ມ ເມນູອາຫານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຄິດຮອດ ແຕ່ຮູ້ກັນບໍ່ວ່າປະໂຫຍດຂອງໄຂ່ຕົ້ມ ນັ້ນມີຫລາຍກວ່າທີ່ທ່ານເຫັນ ນອກຈາກຈະໃຫ້ໂປຕີນສູງແລ້ວ ໄຂ່ຕົ້ມໜ່ວຍນ້ອຍໆ ທີ່ທ່ານເຫັນນັ້ນຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ ກົດອະມິໂນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍເປັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ມີຜົນການວິໄຈອອກມາແລ້ວ ຈາກການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາເວີດ ພົບວ່າ ໃນໄຂ່ຂາວຈະມີໂປຕີນສູງ ແລະ ເປັນໂປຕີນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຄືມີກົດອະມິໂນ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ (Essential Amino Acid) ສ່ວນໃນໄຂ່ແດງນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີສານອາຫານຫລາຍຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂປຕີນ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຊຶ່ງມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນດຽວກັບໄຂມັນໃນປາແຊວມອນ ແລະ ປາທະເລ.ເພາະໃນໄຂ່ຕົ້ມນັ້ນຍັງມີໄຂມັນຊະນິດບໍ່ອິ່ມຕົວ ຫລື ເອດສດີແອນ (HDL Cholesterol) ຊຶ່ງເປັນໄຂມັນຊະນິດດີ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການເພີ່ມຄໍເລດເຕີລໍ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນດີີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກກິນໄຂ່ຕົ້ມເປັນປະຈຳມື້ລະ 1 ໜ່ວຍ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍໄຂ່ຕົ້ມ 1 ໜ່ວຍ ຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 30 ກຣາມ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ພະລັງງານ 80 ກິໂລແຄລໍລີ ປະໂຫຍດຂອງໄຂ່ຕົ້ມຍັງບໍ່ໝົດພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າ ໄຂ່ຕົ້ມສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍເທົ່າກັບການທີ່ທຸກຄົນ ກິນຮັງນົກ 10 ກ່ອງ.

Post a Comment

0 Comments