ຫລຸດໜ້າທ້ອງ...ພຽງແຕ່ຫາຍໃຈໃຫ້ຖືກວິທີ!!!

ສ່ວນເກີນທີ່ຍື່ນອອກມາທັກທາຍໂດຍສະເພາະຂີ້ໂພ່ນບໍ່ມີສາວໆຄົນໃດມັກແນ່ນອນ ມື້ນີ້ມີວິທີອອກກຳລັງກາຍແບບງ່າຍໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດສ່ວນເກີນຈາກໜ້າທ້ອງໄດ້ ພຽງແຕ່ຫາຍໃຈຊຶ່ງສາມາດເຝິກໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາເອີ້ນວ່າທ່າ Stomach Vacuum ຄືການສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າມາໃນບໍລິເວນທ້ອງເປັນການຈັງກ້າມຊີ້ນຊຶ່ງເປັນວິທີການອອກກຳລັງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຊ່ວຍຫລຸດຂີ້ໂພ່ນວິທີການປະຕິບັດມີດັ່ງນີ້:1.ນັ່ງຫລືຍືນກໍ່ໄດ້ມືວາງບ່ອນໜ້າຂາຍືດໂຕກົງຫາຍໃຈອອກປົກກະຕິ

2.ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆທາງດັງ ແລ້ວຫາຍໃຈອອກທາງປາກຈັ່ງໃຫ້ໜ້າທ້ອງຫົດເຂົ້າມາ3.ຫາຍໃຈເຂົ້າອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ້ງໜ້າທ້ອງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ແລ້ວຫາຍໃຈອອກທາງປາກ, ຈຶ້ງໃຫ້ໜ້າທ້ອງຫົດລົງເຂົ້າໄປອີກເຮັດຊ້ຳໆໄປເລື່ອຍໆໂດຍແຕ່ລະເທື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ທ້ອງຫົດຈຶ້ງເຂົ້າມາ ແລະ ຍືດເອິກຂຶ້ນຕະຫລອດຈຶ້ງໜ້າທ້ອງຄືການເຮັດໃຫ້ສະບືດັນເຂົ້າມາຕິດກັບກະດູກສັນຫລັງແລ້ວຫົດຈຶ້ງໜ້າທ້ອງໃຫ້ສຸດໆ.

4.ພໍສຸດແລ້ວໃຫ້ຄ້າງໄວ້ປະມານ 30ວິ ນາທີຫລື 1 ນາທີ ເວລາທີ່ໜ້າທ້ອງຫົດຈຶ້ງສຸດໆໄລຍະທີ່ຄ້າງໄວ້ຫ້າມກັ້ນຫາຍໃຈພະຍາຍາມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຈາກນັ້ນເລີ່ມເຮັດຕາມລຳດັບອີກເທື່ອໜຶ່ງໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ຕະຫລອດໝົດມື້.ຖ້າເຝິກແບບນີ້ເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຮັດໜ້າທ້ອງຂອງເຮົາເຂົ້າໄປ ແລະ ຄວນ ອອກກຳລັງກາຍແບບເມື່ອຍແຮງໆເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ ຄວບຄູ່ໄປດ້ວຍວິທີງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍກຳຈັດສ່ວນເກີນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກໄດ້ແລ້ວ.

Post a Comment

0 Comments