ອັນຕະລາຍຈາກເສື້ອຊ້ອນ ແບບໂຄງລວດ...

ສໍາຫລັບສາວໆທີ່ຕ້ອງການມີໜ້າເອິກທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແບບໄດ້ຮູບ ຫລາຍຄົນຫັນໜ້າເຂົ້າຫາເສື້ອຊ້ອນແບບທີ່ມີໂຄງລວດເພື່ອປັບໜ້າເອິກໃຫ້ງົດງາມຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍເຕືອນທຸກໆຄົນໄວ້ວ່າອັນຕະລາຍຈາກເສື້ອຊ້ອນຊະນິດນ້ອຍໆໄດ້ມີພຽງອາການເຈັບຈາກການຖືກກົດ, ຮັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີອັນຕະລາຍໃນຮູບແບບອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍກົງ.ການບີບຮັດຂອງເສື້ອຊ້ອນຊະນິດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງທ່ານມີປັນຫາ ເມື່ອທ່ານກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ການບີບຮັດທີ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫລອດອາຫານຕີບ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນອາຫານລໍາບາກ ແລະ ອາຫານກໍ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ຕາມທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າອອກມາ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະມີອາການເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ມີແຮງ.ໂຄງລວດຈະຂັດຂວາງການໄຫລວຽນຂອງນໍ້າເຫລືອງ ເຊິ່ງມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການຂັບສານຜິດໃນເຕົ້ານົມ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະດູກຂ້າງ ແລະ ກ້າມຊີ້ນກໍາບັງມີປັນຫາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາຍໃຈຫອບຢູ່ຕະຫລອດ ແລະ ສະມັດຕະພາບຂອງຫົວໃຈກັບປອດຈະເຊື່ອມລົງຢ່າງຊ້າໆດ້ວຍການບີບຮັດຂອງເສື້ອຊ້ອນຊະນິດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການໄຫລວຽນຂອງເລືອດລົມພາຍໃນຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍມີປັນຫາ.

Post a Comment

0 Comments