ເຄັດລັບເພີ່ມນ້ຳນົມແມ່ຫລັງເກີດລູກໃໝ່!!!

ແມ່ທີ່ເກີດລູກໃໝ່ຫຼາຍຄົນອາດເກີດບັນຫາເລື່ອງນ້ຳນົມບໍ່ມາ ນົມມາໜ້ອຍ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆມາຝາກ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະໃຫ້ມີນ້ຳນົມຫຼາຍຂຶ້ນ

ແມ່ຕ້ອງໃຫ້ລູກດູດນົມບໍ່ຄວນໜ້ອຍກ່ວາວັນລະ 8 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ຫຼື ບີບນ້ຳນົມອອກຈາກເຕົ້ານົມທຸກໆ 3 ຊົ່ວໂມງ-ໃຊ້ຜ້າອຸ່ນໆປະຂົບທີ່ເຕົ້ານົມ 3-5 ນາທີ ກ່ອນໃຫ້ນົມລູກ ນວດເຕົ້ານົມ ແລະ ນ່ຽນຫົວນົມເບົາໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນນ້ຳນົມ

-ຈັບລູກນ້ອຍໃຫ້ດູດນົມຢ່າງຖືກວິທີ ນັ້ນຄືການໃຫ້ລູກອົມຫົວນົມໃນເວລາດູດ

-ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບ 5 ໝູ່ ເພື່ອບຳລຸງຮ່າງກາຍຕະຫຼອດຈົນສາມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນນ້ຳນົມໃຫ້ລູກ

-ໃຊ້ວິທີຢອດນໍ້າລົງຊ້າໆຂ້າງໆເຕົ້ານົມໃນເວລາທີ່ລູກກຳລັງດູດນົມ ເມື່ອນ້ຳນົມຫຼາຍຂຶ້ນຈິ່ງຢຸດໃຊ້ວິທີນີ້-ຫາກລູກນ້ອຍດູດນົມແລ້ວນອນຫລັບກ່ອນ ແມ່ຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກດູດນົມຕໍ່ ໂດຍການຫຍັບເຕົ້ານົມ ແລະ ບີບນ້ຳນົມເຂົ້າປາກລູກເປັນໄລຍະໄລຍະ ຈົນກວ່າລູກຈະອີ່ມ ແລະ ຄາຍປາກອອກເອງ

-ຄວນໃຫ້ລູກດູດນົມເລື້ອຍໆ ໃຫ້ດູດດົນໆ ພາຍໃນ 2-3 ວັນທຳອິດ ນ້ຳນົມກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຫາກຕອນນີ້ທ່ານໃດທີ່ກຳລັງພົບບັນຫານີ້ຢູ່ ລອງນຳວິທີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ໄປໃຊ້ໄດ້ເດີ້

Post a Comment

0 Comments