ລົງແດງ ອາການສຳຄັນໄລຍະງົດແອວກໍຮໍ!!!ເປັນສິງທີຄວນຮູ້...

ນັກດື່ມ “ສາຍອາຊີບ” ທີ່ຕິດແອວກໍຮໍໜັກ, ແອວກໍຮໍຈະມີຜົນຕໍ່ທຸກຈຸລັງຂອງຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະລະບົບປະສາດເມື່ອໄດ້ຮັບແອວກໍຮໍເປັນປະຈຳສະຫມອງຈະປັບໂຕຕ້ອງການແອວກໍຮໍເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ ການເຮັດວຽກງານ, ຄວາມຄິດ, ອາລົມ ແລະ ການກະທຳທັງໝົດຂຶ້ນກັບແອວກໍຮໍ.ເມື່ອຢຸດດື່ມກະທັນຫັນບໍ່ທັນຂ້າມມື້ຮັບຮອງວ່າມີອາການລົງແດງທຸກຄົນ ສະນັ້ນຖ້າຕັ້ງໃຈຈະງົດແອວກໍຮໍເຂົ້າພັນສານັກດື່ມ ແລະ ຍາດໃກ້ຊິດຕ້ອງກຽມແຜນການຮັບມືອາການໜັກໜ່ວງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 1 – 7 ມື້ໄວ້ບາງຄົນອາດມີອາການຫນ້ອຍພຽງແຕ່ໂຕສັ່ນ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ຕິດແອວກໍຮໍອາການຈະຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນປະສາດຫລອນ ແລະ ລົງແດງ.

ລະດັບຂັ້ນຂອງການລົງແດງ

1.ລົງແດງທຳມະດາ 6-8 ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກຢຸດດື່ມຈະມີອາການຄື: ມືສັ່ນ, ໃຈສັ່ນ, ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ເຫື່ອແຕກຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ຄວາມດັນສູງ, ວິຕົກກັງວົນຫງຸດຫງິດ, ຮ້ອນຮົນເປັນຕົ້ນ ໂດຍຈະມີອາການຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນໄລຍະ 24-36 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກຢຸດດື່ມ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆບັນເທົາ ແລະ ເຊົາເອງໄດ້ພາຍໃນ 3-4 ມື້.2.ລົງແດງຊັບຊ້ອນ ເມື່ອຢຸດດື່ມຫລືຫລຸດປະລິມານການດື່ມພາຍໃນ 1 ມື້ ຈະເລີ່ມຈາກອາການລົງແດງແບບປົກກະຕິກ່ອນແຕ່ຮຸນແຮງກວ່າ ແລະ ມີອາການແຊກຊ້ອນທາງຈິດເກີດຂຶ້ນຮ່ວມດ້ວຍພາຍໃນ 8 -12 ຊົ່ວໂມງ ເຊັ່ນ: ຫູໄດ້ຍິນສຽງຄົນຮ້ອງຕະຫລອດ, ຫລົງຜິດ, ເຫັນພາບຫລອນ ແລະ ມັກເກີດອາການເກືອບພາຍໃນ 12 -48 ຊົ່ວໂມງ ຄວນພົບແພດເພື່ອຮັບຢາຄາຍຄຽດ ແລະ ວິຕາມິນບີ, ຄວນກວດຫາພະຍາດທີ່ເກີດຈາກແອວກໍຮໍ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຕັບ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ.

3.ລົງແດງລະເມີ ອາການລົງແດງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກຢຸດຫລືຫລຸດປະລິມານການດື່ມຖືເປັນອາການສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງໄປຫາໝໍທັນທີ ເພາະມີຄວາມສ່ຽງເຖິງຂັ້ນຕາຍ ອາການເດັ່ນໆຄື: ສັບສົນເວົ້າຄົນດຽວ, ຫງຸດຫງິດຢ່າງຮຸນແຮງ, ສູນເສຍຄວາມຊົງຈຳໄລຍະສັ້ນ, ບໍ່ຮູ້ເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ບຸກຄົນປະສາດຫລອນຄິດວ່າຈະມີໃຜມາເຮັດຮ້າຍອາດຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເຮັດຮ້າຍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໄດ້.ທາງແກ້ອາການນອນບໍ່ຫລັບເພາະຂາດແອວກໍຮໍ

1.ອອກກຳລັງກາຍເຊົ້າ-ແລງ ແຕ່ບໍ່ຄວນກາຍ 8 ໂມງແລງ.

2.ງົດດື່ມກາເຟ, ຊາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບຳລຸງກຳລັງຫລັງຕອນ 2 ໂມງສວາຍ.3.ບໍ່ດື່ມນ້ຳຫລືກິນເຂົ້າແລງຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ຫລີກລ້ຽງອາຫານລົດເຜັດ.

4.ຢ່ານອນຕອນສວາຍ ເພາະຕົກກາງຄືນຈະບໍ່ຢາກນອນ.

5.ບໍ່ນັ່ງເຮັດວຽກຫລືເປີດໂທລະພາບໃນຫ້ອງນອນ.

6.ຖ້າຜ່ານໄປ 30 ນາທີ ຍັງນອນບໍ່ຫລັບໃຫ້ລຸກຈາກຕຽງໄປສວດມົນ, ອາບນ້ຳອຸ່ນຫລືເປີດເພງຄ່ອຍໆແລ້ວຄ່ອຍມາລອງນອນໃໝ່.7.ຝຶກນັ່ງສະມາທິແລະເຂົ້ານອນໃຫ້ເປັນເວລາ

8.ປ່ຽນຜ້າປູບ່ອນນອນຫລືຈັດຫ້ອງນອນໃໝ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກໂລ່ງແລະນອນສະບາຍທີ່ສຸດ

Post a Comment

0 Comments