ແອັບເປີ້ນ ຕ້ານພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ...

ນັກວິໄຈຜູ້ມີຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຄໍເນນຊື່ດັງຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ຫລັກຖານຈາກການສຶກສາເຖິງ 6 ເລື່ອງຢືນຢັນວ່າ ຖ້າຫາກກິນແອັບເປີ້ນມື້ລະ 1 ໜ່ວຍ ຈະບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງໝໍ ເລື່ອງພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ.ວາລະສານວິຊາການ ກະເສດກະສິກຳ ແລະ ເຄມີອາຫານ ລາຍງານວ່າ: ລາຍງານຜົນການສຶກສາຂອງຮອງສາດສະດາຈານ ລຸຍໄອລິວ ອາຈານວິຊາວິທະຍາສາດການອາຫານກ່າວວ່າ ນ້ຳສະກັດຈາກແອັບເປີ້ນ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍສະກັດກັ້ນ ຂະໜາດຂອງເນື້ອຮ້າຍຕ່ອມນ້ຳນົມ ຂອງໜູທົດລອງຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ຍິ່ງໃຫ້ກິນຫລາຍ ກໍ່ຍິ່ງກີດກັ້ນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນເຮົາບໍ່ແຕ່ພຽງສັງເກດວ່າ ໜູທີ່ຜ່ານການປິ່ນປົວມີເນື້ອຮ້າຍຫລົງເຫລືອພຽງບໍ່ຈັກແຫ່ງ ຫາກແຕ່ຍັງພົບວ່າເນື້ອຮ້າຍໄດ້ຫົດຕົວລົງນໍາອີກ ຫລຸດຄວາມຮຸນແຮງລົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຊ້າໆ ເມື່ອທຽບກັບເນື້ອຮ້າຍໃນໜູໂຕທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາ.

Post a Comment

0 Comments