ກະຈຽບຂຽວ ຂັບໄລ່ແມ່ທ້ອງເຂັມແກ້ຄັນຜິວໜັງ...

ຄົົນທີ່ມັກກິນອາຫານດິບເຊັ່ນ: ລາບ, ກ້ອຍ ຫລື ປາດິບ, ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ເປັນປະຈຳຖ້າບໍ່ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຈະເຮັດໃຫ້ມີພະຍາດແມ່ທ້ອງເຂັມໃນໂຕ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຕາມຜິວໜັງແບບຄັນຍິບໆເໝືອນມີໂຕຫຍັງໄຕ່ໃຊ້ນິ້ວເກົາຈະເຊົາໄດ້ບາງຄົນຄັນທີ່ປາຍທະວານໜັກເປັນໆເຊົາໆປ່ອຍໄວ້ຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ໃນທາງໂພສະນາການໃຫ້ເອົາ “ກະຈຽບຂຽວ” ຫລື ກະຈຽບໝອນມີວາງຂາຍທົ່ວໄປຫຍ້ຳກິນສົດໆມື້ລະ 10 ໜ່ວຍ ກ່ອນອາຫານແລງຕິດຕໍ່ກັນ 7-10 ມື້ຈະຂັບໄລພະຍາດແມ່ທ້ອງເຂັມອອກເຮັດໃຫ້ເຊົາຄັນໄດ້.ກະຈຽບຂຽວຫລື ABELMOSCHUS ESCULENTUS MOENCH, HIBICUS ESCULENTUS (L.) ຢູ່ໃນວົງ MALVACEAE ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນເຂດຮ້ອນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ນິຍົມກິນອາຫານດິບ,ປາດິບຈະກິນ “ກະຈຽບຂຽວ” ຕາມໄປດ້ວຍເປັນປະຈຳເພື່ອຊ່ວຍຂັບໄລ່ແມ່ທ້ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວພັນດີ ໃນຕຳລາຢາຈີນເມັດ ແລະ ດອກໃຊ້ເປັນຢາຂັບຍ່ຽວດີຫລາຍ.

Post a Comment

0 Comments