ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕີນເລື່ອງໃກ້ຕົວທີ່ຄວນໃສ່ໃຈທຸກມື້!!!

ຄວາມສວຍງາມໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍເວົ້າເຖິງເລື່ອງການເບິ່ງແຍງຕີນເພາະຄິດວ່າຕີນບໍ່ແມ່ນສ່ວນທີ່ຕ້ອງນຳມາສະແດງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສຸພາບ, ບໍ່ຄວນຕ້ອງເວົ້າເຖິງແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຕີນເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍ.ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າບໍ່ມີຕີນເຮົາຈະກ້າວຍ່າງແບບໃດ ແລະ ຕີນຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຫລາຍໃນແຕ່ລະມື້ຄວນຈະຕ້ອງດູແລຮັກສາຕີນເປັນພິເສດກວ່າສ່ວນອື່ນແຕ່ຄົນມັກເບິ່ງແຍງຕີນໜ້ອຍຫລາຍຈົນເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດບາງຄົນເກືອບຈະບໍ່ເຄີຍບຳລຸງເບິ່ງແຍງເລີຍກໍ່ມີເຮົາກັບມາເບິ່ງແຍງຕີນຂອງເຮົາກັນດີກວ່າ

1.ປ່ຽນຄວາມຄິດ : ເພາະເຫດໃດຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດ ກໍ່ເພາະວ່າຖ້າເຮົາບໍ່ປ່ຽນຄວາມຄິດເຮົາກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະດູແລຮັກສາຕີນຄືອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນໜ້າ.2.ແຊ່ດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນແຊ່ໄດ້ທຸກມື້ : ໂດຍແຊ່ມື້ລະ 5- 10 ນາທີ ຖ້າປະສົມເກືອເມັດ 1 ກໍາມືຄວນແຊ່ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອເພາະເກືອຊ່ວຍດູດຊັບປະຈຸເສຍຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ ເມື່ອທຽບກັບການຍ່າງດິນດ້ວຍຕີນ ແລະ ບີບນວດເພື່ອໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນໄດ້ດີຖ້າມີສ່ວນໃດທີ່ໜາກໍ່ໃຫ້ຂັດອອກນຳ ແຕ່ໃນສ່ວນທີ່ມີຄວາມໜານັ້ນເອງທີ່ເປັນສ່ວນທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ ການແຊ່ນ້ຳອຸ່ນຊ່ວຍຫລຸດອາການປວດຊາຕາມປາຍຕີນ ແລະ ຄົົນທີ່ປວດເຄົ່າຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫລັບສະບາຍ.

3.ການບໍລິຫານຕີນ

- ຈັບນິ້ວຕີນແກ່ວງເທື່ອລະນິ້ວ ແລະ ໝຸນໄປມາທຽບເທົ່າກັບການໝຸນຄໍຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະຫມອງດີຂຶ້ນ.- ກົ້ມເງີຍບໍລິເວນນິ້ວຕີນທຽບເທົ່າກັບການນວດຄໍ ແລະ ກ້ານຄໍເພື່ອໃຫ້ເລືອດລົມບໍລິເວນນັ້ນໄຫລວຽນໄປລ້ຽງສ່ວນຂອງຫູຕາດັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

- ກົ້ມເງີຍບໍລິເວນຂໍ້ຕີນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕີນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນຂັບລົມອອກຈາກຂໍ້ແຕ່ລະຂໍ້.- - ການນວດຕີນງ່າຍໆພຽງນວດຕາມຝ່າຕີນ ແລະ ຫລັງຕີນກ່ອນນອນເພື່ອກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນຕ່າງໆເພາະສ່ວນຕີນຈະມີຈຸດທີ່ຕ້ອງກົດນວດເຖິງ 62 ຈຸດ ຕໍ່ຂ້າງ ແລະ ສະທ້ອນໄປເຖິງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.

- ໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນນອນ, ຖ້າອາກາດເຢັນຄວນໃສ່ຖົງຕີນເພື່ອໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະ ນອນຫລັບສະບາຍຂຶ້ນ.- ຕັດເລັບ ແລະ ໜັງທີ່ແຂງກະດ້າງເພື່ອຄວາມສະອາດຂອງຕີນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາເລັບສັກນໍາມາໄດ້.

ເມື່ອມີການເບິ່ງແຍງຕີນທີ່ດີກໍ່ຈະຮູ້ສຶກພູູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງ ເພາະຕີນເຮັດຫນ້າທີ່ຢ່າງໜັກ ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ນອນຫລັບສະບາຍໃນຄ່ຳຄືນ ນອກຈາກນີ້ສຸຂະພາບກໍ່ຈະດີຕາມມານໍາອີກຕ່າງຫາກ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍເຮັດລອງເລີ່ມເຮັດເບິ່ງຈະຮູ້ວ່າເບົາສະບາຍພຽງໃດກັບການໄດ້ແຊ່ຕີນດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນກ່ອນນອນທຸກຄືນ.

Post a Comment

0 Comments