ວິທີປ້ອງກັນແກ້ອາການ ” ພະຍາດລົມແດດ “

ອາກາດຮ້ອນໆ ແບບນີ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນ “ພະຍາດລົມແດດ ” ຫຼື (Heat stroke) ເຊິ່ງເປັນພາວະທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດ ປັບໂຕຫຼື ຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາທັນທີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກິດພະຍາດລົມແດດ

- ໃສ່ເສື້ອຜ້າສີອ່ອນ, ບໍ່ໜາ.

- ຜ່ອນກິດຈະກຳທີ່ອອກແຮງ ຫຼື ໃຊ້ແຮງງານໃນທີ່ແຈ້ງ.

- ດື່ມນ້ຳສະອາດຫຼາຍໆ.- ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍທຸກຊະນິດ.

- ບໍ່ຄວນປ່ອຍເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼື ສັດລ້ຽງ ໃວ້ໃນຣົດທີ່ຈອດໃນທີ່ແຈ້ງ

ວິທີແກ້ອາການພະຍາດລົມແດດ

- ໃຫ້ນອນງາຍ ຍົກຕີນສູງທັ້ງສອງຂ້າງ.- ແກ້ຊຸດຊັ້ນໃນ ແລະ ຖອດເສື້ອຜ້າອອກ.

- ໃຊ້ຜ້າຈຸມນ້ຳເຢັນແປະຕາມຊອກຄໍ, ໂຕ, ຂີ້ແຮ້, ຂາ, ໜ້າຜາກ.

- ໃຊ້ພັດລົມຊ່ວຍເປົ່າລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເທນ້ຳເຢັນໃສ່ໂຕ.- ຖ້າອາການບໍ່ແຮງ ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ແລະ ຮີບພາໄປໂຮງໝໍໄວໆ

ອາກາດຮ້ອນໆ ແບບນີ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນ “ພະຍາດລົມແດດ ” ຫຼື (Heat stroke) ເຊິ່ງເປັນພາວະທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດ ປັບໂຕຫຼື ຄວບຄຸມລະດັບຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາທັນທີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.

Post a Comment

0 Comments