ພຶດຕິກຳຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງ!!!

ມະເຮັງເປັນພະຍາດທີ່ຫລາຍຄົນຢ້ານອີກສາເຫດໜຶ່ງ ແມ່ນເກີດຈາກພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດສະສົມ ໂດຍຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງຂ້າມໄປ.1.ເອັກຊະເລເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ: ກໍລະນີເອັກຊະເລມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ມີລາຍງານອອກມາຈາກໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນແລ້ວວ່າບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ ເພາະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການເກີດມະເຮັງຫລຸດລົງທັງນີ້ລວມເຖິງການເອັກຊະເລແບບເຂົ້າອຸໂມງສະແກນທັງໂຕ ຊຶ່ງຈັດເປັນການອາບລັງສີໂດຍລັງສີເອັກສະເລທີ່ໄດ້ນັ້ນເປັນພິດຕໍ່ກາຍ.

2.ໃຊ້ຮໍໂມນ: ການໄດ້ຮັບຮໍໂມນມາທັງແບບກິນ, ສີດຫລືເສີມເຂົ້າໄປ ທີ່ໃຊ້ກັບໄວທອງຫລືເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມໜຸ່ມສາວໃດໆກໍ່ຕາມຕ້ອງລະວັງການເກີດຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນາ ແລະ ກາຍເປັນປຸ໋ຍເລັ່ງມະເຮັງໄດ້.3.ນອນເດິກ: ການພັກຜ່ອນທີ່ເດິກເກີນໄປຫລືຜິດເວລາເລື້ອຍໆເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກງານແບບເຂົ້າກະສະຫລັບເວນເຊົ້າບ່າຍ ແລະ ເດິກເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ພະຍາດມະເຮັງບາງຊະນິດ ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລາອອກຈາກຫນ້າທີ່ການງານເສຍໝົດ ພຽງຂໍໃຫ້ເຝິກເຕັກນິກຫລັບເລິກຈະຊ່ວຍພິກວິກິດສຸຂະພາບໄດ້.

4.ກິນເດິກ: ການໃຊ້ຊີວິດນອນເດິກ ແລະ ກິນຜິດເວລາຈະພາໃຫ້ລະບົບໃນຮ່າງກາຍປັ່ນປ່ວນ ລອງຄິດເຖິງລົດໃຫຍ່ທີ່ຂັບໄປໃສມາໃສນີ້ ຖ້າບໍ່ມີມື້ພັກເຄື່ອງອາໄລ່ກໍ່ຈະເສື່ອມໄວ, ຕ້ອງປ່ຽນອະໄຫລ່ໄປເລື່ອຍໆ ການກິນເດິກຄືການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງເຮັດໂອທີໃນເວລາທີ່ຄວນພັກຜ່ອນຮ່າງກາຍຕ້ອງລຸກຂຶ້ນມາຍ່ອຍອາຫານບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຫລັ່ງສານຕ້ານມະເຮັງຄື: ເມລາໂທນິນ ໄດ້ບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມຫນ່ວຍ.5.ກິນຊ້ຳ: ທ່ານທີ່ມັກກິນອາຫານທີ່ສະດວກໂດຍສັ່ງອາຫານຊ້ຳໆມາກິນເກືອບທຸກມື້ຈົນກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ເຄີຍຊິນກັບການກິນສານອາຫານເກົ່າສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດວິຕາມິນໄດ້ ແຖມການກິນຊ້ຳຍັງເຮັດໃຫ້ສະສົມພິດໄວ້ໃນຮ່າງກາຍທີ່ກ່ຽວກັບມະເຮັງເຊັ່ນ: ການກິນໝູແຮມ, ແໜມ, ໄສ້ກອກເລື້ອຍໆຫລືການກິນປາເຄັມເລື້ອຍໆກໍ່ມີສິດກະຕຸ້ນມະເຮັງໃນຈຸດສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍໄດ້.

6.ທ້ອງອືດ: ອາການທ້ອງອືດຊ່ວຍກະຕຸ້ນມະເຮັງຫລາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮັດພິດກັບລຳໄສ້ໃຫຍ່ເພາະຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຂອງເສຍຈາກຮ່າງກາຍ, ທ້ອງອືດອາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງກ້ອນມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໄດ້ ໂດຍຄົນທີ່ເປັນເລື້ອຍໆຫລືມີຊີ້ນປົ່ງ (Colon polyposis) ຂໍແນະໃຫ້ໄປສ່ອງກ້ອງເບິ່ງຢ່າງນ້ອຍຈັກເທື່ອໜຶ່ງ.7.ຄຽດງ່າຍ: ທ່ານທີ່ເກັບທຸກເກັ່ງເຊັ່ນ ເບິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ເປັນເລື່ອງໜ້າລຳຄານຕາ, ລຳຄານໃຈໄປເສຍໝົດ, ລົດຕິດກໍ່ຫງຸດຫງິດ, ເດັກເສີບຍ່າງຮັບອໍເດີຊ້າກໍ່ໂວຍວາຍ, ເຫັນຫຍັງຂວາງຫູຂວາງຕາ ມີຄວາມໜ້າຈະເປັນໃນການເກີດມະເຮັງໄດ້ສູງເພາະມະເຮັງຮັບວິຕາມິນມາຈາກຄວາມຄຽດທີ່ກະຕຸ້ນ “ອະນຸມູນອິດສະຫລະ” ໃຫ້ວົນວຽນແບບລ່າເລີງໃນກະແສເລືອດ ແລະ ຂໍ້ສຸດທ້າຍຈຶ່ງຮ້າຍທີ່ສຸດ ເພາະເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງໄດ້ທຸກສ່ວນລວມເຖິງ “ມະເຮັງໃຈ”.

ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກເປັນມະເຮັງທ່ານຕ້ອງເລີກພຶກຕິກຳດັ່ງກ່າວ...

Post a Comment

0 Comments