ຄັນເວລາມີປະຈຳເດືອນ ເລື່ອງພາຍໃນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ...

ເມື່ອໃດທີ່ຜູ້ຍິງເປັນປະຈຳເດືອນໄລຍະນີ້ມັກຈະເປັນໄລຍະທີ່ສາວໆຫລາຍຄົນເປັນກັງວົນ ເພາະມັກຈະມີຄວາມປ່ຽນແປງໃນຮ່າງກາຍຫລາຍໆຢ່າງຕາມມາບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ເຈັບຫົວ, ອາລົມປັ່ນປ່ວນງ່າຍ ແລະ ຫລາຍໆຄົນນອກຈາກຈະມີອາການເຫລົ່ານີ້ແລ້ວຍັງຕ້ອງເດືອດຮ້ອນທົນກັບອາການອື່ນໆຕາມມາເຊັ່ນ: ອາການທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆຢ່າງອາການຄັນບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດໃນລະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະມີອາການບວມແດງ ແລະ ແສບຄັນຮ່ວມນໍາຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນເລີຍວ່າຕ້ອງເປັນເລື່ອງທີ່ທໍລະມານສຸດໆສຳລັບສາວໆວ່າແຕ່ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງມີອາການແບບນີ້ ແລະ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງມື້ນີ້ແອດມີຂໍ້ມູນມາໃຫ້ສຶກສາ.

ສາເຫດຂອງອາການຄັນເວລາມີປະຈຳເດືອນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກ1.ໃນໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນມາບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຈະມີຄວາມຊຸ່ມທັບຖົມຈາກເລືອດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຊຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງອາການຄັນໄດ້.

2.ໃນໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນອາດຈະມີຮໍໂມນບາງຢ່າງປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຈາກເຍື່ອຫຸ້ມມົດລູກລອກໂຕ ຊຶ່ງອາດຈະມີອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນຮ່ວມນໍາ.3.ເຍື່ອໂຜ້ງມົດລູກອັກເສບ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອໄວຣັສ, ເຊື້ອແບັກທີເຣຍຫລືເຊື້ອຣາ ແລະ ນອກຈາກອາການຄັນແລ້ວອາດຈະມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບແສບໃນຊ່ອງຄອດຮ່ວມນໍາ.

4.ແພ້ຜ້າອະນາໄມເພາະໃນຜ້າອະນາໄມບາງຍີ່ຫໍ້ຈະມີສານຕ່າງໆລວມໄປເຖິງນ້ຳຫອມ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ຜິວໜັງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດເກີດອາການແພ້ ແລະ ມີຜື່ນຄັນຂຶ້ນມາໄດ້ ສຳລັບໃນກໍລະນີນີ້ແນະນຳໃຫ້ລອງປ່ຽນໄປໃຊ້ຜ້າອະນາໄມຍີ່ຫໍ້ອື່ນແທນ ແຕ່ຖ້າປ່ຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຊົາແນະນຳໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອກວດສອບຫາສາເຫດອື່ນຕໍ່ໄປ.ສຳລັບອາການຄັນບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດໃນລະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນນັ້ນເກີດໄດ້ຈາກຫລາຍສາເຫດ ແລະ ອາການນີ້ກໍ່ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສາວໆບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີອາການຄັນແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆຢ່າມົວແຕ່ທົນຢູ່ ແນະນຳໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອມີການກວດ ແລະ ຫາແນວທາງປິ່ນປົວຈະດີທີ່ສຸດເພື່ອສຸຂະພາບອະນາໄມທີ່ດີຂອງຕົວເຮົາເອງ.

Post a Comment

0 Comments