ແດດລະດູຮ້ອນກັບເຫື່ອທີ່ຈຸດລັບ...

ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດພາຍນອກ, ງ່າມຂາ ກໍ່ເປັນຜິວໜັງຊຶ່ງມີຕ່ອມເຫື່ອ ແລະ ຕ່ອມໄຂມັນເຊັ່ນກັນ, ສາມາດປຽກຊຸ່ມ, ມີກິ່ນອັບເຫື່ອບໍ່ພ່າຍແພ້ຂີ້ແຮ້ເລີຍ ເພາະເຫື່ອທີ່ສະສົມບໍ່ວ່າຈະບ່ອນໃດເປັນແຫລ່ງຂະຫຍາຍໂຕທີ່ດີຂອງແບັກທີເຣຍ.ເມື່ອແບັກທີເຣຍເລີ່ມອອກ ກໍ່ຈະມີກິ່ນຕາມມາໄດ້ ແລະ ນອກຈາກແບັກທີເຣຍຄວາມປຽກ, ຄວາມອັບກໍ່ເປັນແຫລ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ດີຂອງເຊື້ອລາເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຜິວໜັງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາມີອາການຄັນນໍາມາໄດ້ອີກ ໂດຍສະເພາະໃນຄົນຕຸ້ຍທີ່ມີເນື້ອບໍລິເວນຕົ້ນຂາຫລາຍ ເຫື່ອທີ່ອອກມາກໍ່ລະບາຍບໍ່ໄດ້, ລະເຫີຍບໍ່ທັນຍິ່ງອັບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລ້ວເຮົາຈະປະຕິບັດໂຕຮັບມືກັບລະດູຮ້ອນແບບໃດບໍ່ໃຫ້ອັບ ແລະ ແຫ້ງສະບາຍດີ.1. ຄວນອາບນ້ຳເຮັດຄວາມສະອາດທຸກມື້ເປັນປະຈຳ ຢ່າງໜ້ອຍເຊົ້າ, ແລງ.

2. ຫລັງອອກກຳລັງກາຍຫລືກິດຈະກຳທີ່ມີເຫື່ອອອກຫລາຍໆຄວນປ່ຽນໂສ້ງຊ້ອນໃນ ຫລື ຖ້າຈະໃຫ້ດີອາບນ້ຳໄປເລີຍ.

3. ໂສ້ງຊ້ອນໃນຄວນເຮັດຈາກຜ້າຝ້າຍ ເພື່ອລະບາຍເຫື່ອ ທາງທີ່ດີຄວນຫລີກລ້ຽງໃຍສັງເຄາະ.4. ຫລີກລ້ຽງໂສ້ງຮັດໆ.

5. ການໃສ່ກະໂປງສັ້ນທີ່ຄິດວ່າເຢັນສະບາຍລະບາຍລົມ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເວລາໃສ່ກະໂປງສັ້ນຜູ້ຍິງມັກນັ່ງກັນຢ່າງລະມັດລະວັງໜີບໄວ້ ດັ່ງນັ້ນຍິ່ງໜີບຍິ່ງມີການລະບາຍເຫື່ອໄດ້ຍາກຍິ່ງອັບ.

6. ຢ່າສວນລ້າງຊ່ອງຄອດ ເພາະກິ່ນທີ່ເກີດຈາກເຫື່ອເກີດຈາກຜິວໜັງຂ້າງນອກ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຂ້າງໃນຊ່ອງຄອດ.

7. ຖ້າເຫື່ອອອກຫລາຍຜິດປົກກະຕິກໍ່ອາດເກີດຈາກບາງພະຍາດເຊັ່ນກັນ, ອາດອອກທັງໂຕຫລືສະເພາະທີ່ເຊັ່ນ: ຂີ້ແຮ້, ງ່າມຂາ, ມື, ຕີນ, ງ່າມກົ້ນ ຖ້າອອກຫລາຍຜິດປົກກະຕິຄວນປຶກສາແພດໝໍ.

ເຫື່ອທີ່ຈຸດລັບ

8. ບໍ່ຄວນໃຊ້ສະເປຍລະງັບເຫື່ອຫລືລະງັບກິ່ນກາຍບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເພາະບໍລິເວນຈຸດລັບ ມີອະໄວຍະວະທີ່ອ່ອນໄດ້ແກ່ຊ່ອງຄອດ, ຊຶ່ງເປັນເຍື່ອຫຸ້ມເປັນບໍລິເວນທີ່ບາງໆລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ສານເຄມີໄດ້ງ່າຍ.

Post a Comment

0 Comments