ກິນແມງໄມ້ຈືນແກ້ມເບຍແຊບ ແຕ່ສ່ຽງປາກບວມ, ມືຊາ...

ປົກກະຕິແລ້ວໃນສິ່ງແວດລ້ອມຮອບຕົວເຮົາກໍ່ຈະມີພະຍາດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນການພົບພະຍາດໃນສັດຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ແລະ ພະຍາດທຸກໂຕບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນຄົນໄດ້ຊຶ່ງຈະມີພະຍາດບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເກີດພະຍາດໃນຄົນ ເຊິ່ງພົບເລື້ອຍໆມີ 2 ຊະນິດກໍ່ຄື: ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກິນປາດິບ,ພະຍາດປາກຂໍທີ່ຈະເຂົ້າຕາມຕີນເປັນຕົ້ນ ສ່ວນຊະນິດອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະບໍ່ເກີດແມ່ທ້ອງເຖິງແມ່ນຈະກິນເຂົ້າໄປກໍ່ບໍ່ອັນຕະລາຍ ຍົກເວັ້ນບາງຄົນທີ່ມີອາການແພ້ຫລືແມ່ທ້ອງໄປຜິດທາງເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງອາດໄປທຳລາຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດແມ່ທ້ອງ ແຕ່ກໍລະນີນີ້ກໍ່ພົບຫນ້ອຍ.ສຳລັບພະຍາດໂຕຍາວທີ່ຢູ່ໃນຕົວແມງໄມ້ທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ຖ້ານຳໄປຈືນຈົນສຸກແລ້ວນຳມາກິນກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະ ພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຮ່າງກາຍໄດ້ພຽງແຕ່ອາດເກີດກໍລະນີທີ່ພະຍາດໂຕໃຫຍ່ຫລາຍໆແລ້ວໄປຕັນລຳໄສ້ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ໂອກາດເກີດກໍ່ຫນ້ອຍຫລາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມປະຈຸບັນແມງໄມ້ທີ່ນຳມາຈືນຂາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຟາມລ້ຽງ ຊຶ່ງມີວິທີລ້ຽງທີ່ສະອາດຈຶ່ງປອດໄພໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຖ້າຈະກິນແມງໄມ້ກໍ່ຂໍໃຫ້ກິນແບບສຸກໆ ໂດຍເຊື້ອພະຍາດທົ່ວໄປຈະຖືກທຳລາຍທີ່ຄວາມຮ້ອນ 70 ອົງສາ, ຈືນປະມານ 15-30 ນາທີ ກໍ່ຈະສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ພົບແມງໄມ້ຈືນກໍ່ມັກຈະສຸກຢູ່ແລ້ວແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງຄື ບໍ່ຄວນກິນແມງຮ່ວມກັບເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ ເພາະແອວກໍຮໍອາດໄປກະຕຸ້ນສານເຄມີທີ່ອາດມີຢູ່ໃນແມງບາງຊະນິດ ແລະ ຖ້າພົບອາການຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ຮູ້ສຶກຊາປາກ, ມືຊາ ກໍ່ໃຫ້ເຊົາກິນທັນທີ.

Post a Comment

0 Comments