ເນີຍຖົ່ວທາງເລືອກເພື່ອສຸຂະພາບ...

ຂຶ້ນຊື່ວ່າເນີຍສາວໆບາງຄົນຕ້ອງບໍ່ເລືອກກິນແນ່ນອນເພາະຢ້ານຕຸ້ຍ ແຕ່ສາວໆຮູ້ບໍ່ວ່າມັນມີເນີຍຢູ່ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ທັງໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບ ນັ້ນກໍ່ຄືເນີຍຖົ່ວນັ້ນເອງ.ເນີຍຖົ່ວເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຕີນ ເວລາທີ່ເຮົາກິນເນີຍຖົ່ວນັ້ນເຮົາຈະຮູ້ສຶກອີ່ມທ້ອງໄດ້ດົນຂຶ້ນ ເພາະເນີຍຖົ່ວຈະສາມາດຫລຸດຄວາມຢາກອາຫານລົງໄດ້ ແທ້ໆແລ້ວເນີຍຖົ່ວອາດຈະເບິ່ງມີແຄລໍລີ່ທີ່ສູງ ແລະ ມີໄຂມັນຫລາຍແຕ່ໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນເນີຍຖົ່ວນັ້ນເປັນໄຂມັນດີທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນເປັນໄຂມັນທີ່ບໍ່ອີ່ມໂຕ, ໄຂມັນພວກນີ້ຈະເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາ ແລະ ໄປຈັບກ້ອນໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ຊຶ່ງເມື່ອເລືອດຂອງເຮົາໄຫລໄດ້ຄ່ອງຂຶ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດໂອກາດໃນການເປັນພະຍາດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ຫລຸດໂອກາດໃນການເປັນພະຍາດຄວາມດັນ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ນໍາອີກ.ເນີຍຖົ່ວນັ້ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຮົາສາມາດນຳມາກິນເປັນອາຫານເຊົ້າຫລືກິນຫລິ້ນກັບຂະໜົມປັງແຄັກເກີ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການອອກກຳລັງກາຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະກິນເນີຍຖົ່ວໃນປະລິມານຫລາຍໆໄດ້ທຸກມື້ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວແຜນການຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍຕ້ອງກາຍເປັນສູນແນ່ນອນ.

Post a Comment

0 Comments