ການນັ່ງໄຂ່ວຂາ ອັນຕະລາຍເຖີງຂໍ້ເຂົ່າ.....ອ່ານດ່ວນ !!

ນັ່ງຂາໄຂ່ວຫ່າງ ເປັນທ່ານັ່ງທີ່ກະດູກບິດຜິດຮູບ ຈົນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເກີດອາການປວດ, ເຮັດໃຫ້ກະດູກອ່ອນພາຍໃນເສື່ອມໄວ ນອກນີ້ການນັ່ງດົນໆ ຈະເກີດອາການຊາ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໄວຂື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ.ວິທີການລຸດຄວາມສ່ຽງ

1. ປ່ຽນທ່າໄຂ່ວຂາ, ເປັນທ່າຢ່ອນຂາ ຫຼື ຫ້ອຍຂາ.

2. ນັ່ງຫ້ອຍຂາປົກກະຕິ ຫາກເມື່ອຍສາມາດປ່ຽນໄປມາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປ່ຽນຕະຫຼອດຢ່າຄ້າງປະໄວ້ດົນເກີນໄປ.3. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ເຮັດກາຍຍະບໍລິຫານຂໍ້ເຂົ່າ

4. ລຸດອາຫານທີ່ມີນ້ຳໜັກຂື້ນເຊັ່ນ: ແປ້ງ, ນໍ້າຕານ, ຂອງມັນ ແລະ ຂອງທອດ.5. ຫຼີກລ້ຽງພືດຕິກຳການໃຊ້ຂໍ້ເຂົ່າໜັກເກີນໄປເຊັ່ນ: ຍົກຂອງໜັກ, ຫຼີ້ນກີລາທີ່ມີການແລ່ນຫຼາຍເກີນໄປ, ກະໂດດຫຼາຍເກີນໄປ.

ທີ່ມາ: www.sanook.com

Post a Comment

0 Comments